1570-1575 Schwiebus Świebodzin Brudnopis rachunkowy. Papiernia Gryżyna Griesel. Wycena 3.000 zł (2018). Sprzedane

1570-1575 Schwiebus Świebodzin Brudnopis rachunkowy. Papiernia Gryżyna Griesel. Wycena 3.000 zł. Sprzedane

UWAGA! Podana na stronie www wycena, nie oznacza, że dany rękopis został za taką kwotę sprzedany. Wycena jest sporządzona przez kilku specjalistów, zaś cena sprzedaży jest zwykle dużo niższa – kwotę weryfikuje rynek.

Rękopis – brudnopis rachunkowy – ze Świebodzina. Język niemiecki i łacina. Brak paginacji. Kilka kart ze znakami wodnymi: gwiazda oraz głowa jelenia z rogami (może to być najstarszy znany znak wodny papierni w Gryżynie – Schlichtyngowie mieli rogi jelenie w herbie, a Gryżyna wówczas była ich własnością, znaki wodne tej papierni z XVII i XVIII wieku przedstawiają 3 ułożone w trójkąt jelenie rogi). W treści zapisy wpłat pieniężnych ale i w naturaliach – zbożu, żywym inwentarzu (kurczaki?), czynsze od ogrodników.

Mowa też m.in. o: Die Schlichting zu Ritschutz (Rzeczyca), Hans i Albrecht von Haubitz, Hans von Nostitz.

Zapisy często są prowadzone według wsi: Birkholz – Borów, Lugaw – Ługów, Salkau- Żółków. W treści są też wymienione osoby z : Ritschutz – Rzeczycy, Mosthin – Mostki, Weinberge, Ogerschutz – Ojerzyce. Jest też projekt jakiegoś listu dość skutecznie zamazany.

Na ostatniej stronie ciekawy rysunek księżyca, pod nim schematycznie narysowany anioł a wyżej jakieś symbole. SIG to być może inicjały Sigismundusa Inngiusa – pastora.

Brak okładki (tymczasowa okładka z karty papieru czerpanego). Rękopis liczy 37 zapisanych stron (i 3 czyste).