1570-1575 Schwiebus Świebodzin Brudnopis rachunkowy. Papiernia Gryżyna Griesel. Wycena 3.000 zł

1570-1575 Schwiebus Świebodzin Brudnopis rachunkowy. Papiernia Gryżyna Griesel. Wycena 3.000 zł. Sprzedane

Rękopis – brudnopis rachunkowy – ze Świebodzina. Język niemiecki i łacina. Brak paginacji. Kilka kart ze znakami wodnymi: gwiazda oraz głowa jelenia z rogami (może to być najstarszy znany znak wodny papierni w Gryżynie – Schlichtyngowie mieli rogi jelenie w herbie, a Gryżyna wówczas była ich własnością, znaki wodne tej papierni z XVII i XVIII wieku przedstawiają 3 ułożone w trójkąt jelenie rogi). W treści zapisy wpłat pieniężnych ale i w naturaliach – zbożu, żywym inwentarzu (kurczaki?), czynsze od ogrodników.

Mowa też m.in. o: Die Schlichting zu Ritschutz (Rzeczyca), Hans i Albrecht von Haubitz, Hans von Nostitz.

Zapisy często są prowadzone według wsi: Birkholz – Borów, Lugaw – Ługów, Salkau- Żółków. W treści są też wymienione osoby z : Ritschutz – Rzeczycy, Mosthin – Mostki, Weinberge, Ogerschutz – Ojerzyce. Jest też projekt jakiegoś listu dość skutecznie zamazany.

Na ostatniej stronie ciekawy rysunek księżyca, pod nim schematycznie narysowany anioł a wyżej jakieś symbole. SIG to być może inicjały Sigismundusa Inngiusa – pastora.

Brak okładki (tymczasowa okładka z karty papieru czerpanego). Rękopis liczy 37 zapisanych stron (i 3 czyste).