1571 Mikołaj Rej Postylla Kraków Y wpadł między łothry. Wycena 300 zł

W tej cenie mamy jedynie 1 taką kartę (z ryciną) z destruktu Postylli Mikołaja Reja. Mamy też inne karty z tego wydania – ale bez rycin (tańsze niż prezentowana poniżej).

SPRZEDANE

Jedna karta (numer 208 -stan jak na foto, czyli bardzo ładny jak na wiek) z jednej z najrzadszych polskich postyll. Warto zakupić by mieć piękny unikalny zabytek polskiego piśmiennictwa i drukarstwa (można też ćwiczyć oko na czytaniu staropolskiej czcionki).

Karta z dużym drzeworytem – pełnym wielu szczegółów – np. Samarytanin ma ostrogi, Jezus jest na boso itp.

Autor: Mikołaj Rej z Nagłowic herbu Oksza (1505-1569) – poeta, prozaik, teolog protestancki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej.

Tytuł: Świętych słów a spraw Pańskich… kronika albo postylla, polskim językiem a prostym wykładem też dla prostaków krótce uczyniona(kolejne wydania to /za wikipedią/: Kraków 1557, drukarnia M. Wirzbięta, wyd. następne: 1560; 1566; Kraków 1571; Wilno 1594; tekst zmodernizowany wyd. w wyborze T. Haase pt. Kazania Mikołaja Reja, czyli świętych słów a spraw Pańskich… kronika albo postylla, Cieszyn 1883; fragmenty według wyd. 1557 i 1560 przedr. A. Brückner, Mikołaj Rej, Kraków 1905 dod.; fragm. edycji 1557 przedr. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich XVI-XVIII wieku, Lwów 1928; także wyd. 2 Warszawa 1955; całość wyd. krytyczne W. Karaszkiewicz, BPP; przekł. litewski pt. Postilla lietuwiszka…, Wilno 1600; przekł. ruski XVI i XVII wieku w ewangeliarzach rękopiśmiennych zachowanych w bibliotece greckokatolickiej kapituły w Przemyślu.)

Oferujemy kartę z wydania: Kraków 1571, drukarnia Macieja Wirzbięty.

Postylla Reja jest bardzo rzadka – autor był protestantem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Rej

Wirzbięta Maciej inna forma nazwiska: Wierzbięta, (ur. 1523 w Krakowie, zm. w czerwcu 1605) – polski drukarz, tłumacz i księgarz krakowski. Najstarszy zachowany jego druk datowany w 1554 r. to Psałterz Dawidów. W 1565 otrzymał przywilej „typografa I.K.Mci”. Wydrukował większość utworów Reja, oraz dzieła Kochanowskiego: Szachy, Górnickiego: Dworzanin polski, Modrzewskiego.

Oferowana karta jest z papieru czerpanego wyprodukowanego z rozdrobnionych szmat – przez to jest szczególnie odporna na zniszczenia i upływ czasu. Na czerpanym papierze drukowano książki od XV do XIX wieku, służył także do zapisków.

Piękny zabytek dawnego polskiego drukarstwa i języka polskiego. Oryginał. Dla historyków, miłośników dawnego drukarstwa i języka staropolskiego.