1581 Białobrzeski Postilla orthodoxa Gwiazdy będą padać z nieba. Wycena 100 zł. Sprzedane.

Posiadamy kilka kart z destruktu Postylli Białobrzeskiego z 1581 roku. Poniżej jedna z nich.

Jedna karta (s. 764-765 – ta karta została już sprzedana) z:

Postilla orthodoxa, to iest: Wyklad Swietych Ewaanieliy niedzielnych, y swiat vroczystych na caly rok. W Krakowie, w drukarniey Łazarzowey: roku pańskiego MDLXXXI.

czyli Postylla Marcina Białobrzeskiego z 1581 roku.

Rzadka i mało znana postylla. Jedno z ciekawszych kaznodziejskich dzieł XVI wieku. Kazania z tej postylli są do dziś prezentowane jako jedne z najcenniejszych dzieł kaznodziejskich polskiego języka.

Z Wikipedii:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Bia%C5%82obrzeski

Piękny zabytek polskiego drukarstwa i staropolskiego języka – do ozdoby lub jako ciekawe źródło historyczne dla uczniów lub studentów…

Oferowana karta jest z papieru czerpanego wyprodukowanego z rozdrobnionych szmat – przez to jest szczególnie odporna na zniszczenia i upływ czasu. Na czerpanym papierze drukowano książki od XV do XIX wieku, służył także do zapisków.

Piękny zabytek dawnego polskiego drukarstwa i języka polskiego. Oryginał. Dla historyków, miłośników dawnego drukarstwa i języka staropolskiego.