1585-1587 r. Dąbrowa Pękanino Sieciemin Sławno Sianów Koszalin. Rękopis. Wycena 2000 zł

Rękopis z lat 1585 (lub wcześniej)-1587. 

31,5 x 9,5 cm – format kart – tzw. dutki – wskazuje na to, że papier został wyprodukowany w XVI wieku. Język niemiecki i fragmentami łacina

32 strony zapisków (w tym 2 karty uszkodzone – zachowane w połowie). Karty nie są zszyte.

Strona 1 – Rentenrenty (także w znaczeniu czynszów, należności)

Damerowe – Dąbrowa gmina Sianów powiat koszaliński

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Panknin (pisane Panknÿn)Pękanino gmina Malechowo powiat sławieński

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 2 –

Zitzmin (pisane CZitzmÿn) – Sieciemin – gmina Sianów, powiat koszaliński.

SchlaweSławno – powiat i gmina Sławno.

Zanow (pisane Czanow)Sianów, gmina Sianów, powiat koszaliński.

Köslÿn (pisane Cösslÿn) – Koszalin

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 3 –

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 4 –

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 5 –

Zachowana jedynie dolna połowa karty.

Na dole strony podsumowanie.

Strona 6 –

Zachowana jedynie dolna połowa karty.

Na dole strony podsumowanie.

Strona 7 –

Zachowana jedynie dolna połowa karty.

Zapisy a na dole strony podsumowanie.

Strona 8 –

Zachowana jedynie dolna połowa karty.

Podsumowanie.

Strona 9 –

Krótkie zapisy i podsumowanie.

Strona 10 –

Krótkie zapisy a na dole strony podsumowanie.

Strona 11 –

Wymieniono kwoty.

Na dole strony podsumowanie.

Strona 12 –

Podsumowanie

Strona 13 –

Zu Vorrade“ – zapasy?

Retardata – opóźnienia?

Obszerne zapiski.

Na dole strony podsumowanie.

Strona 14 –

czysta

Strona 15 –

Anno Christi 1586Roku Pańskiego 1586

niżej imię i nazwisko?

Strona 16 –

Vorrade“ – zapasy?

Retardata – opóźnienia?

Na dole strony podsumowanie.

Strona 17 – Rentenrenty (także w znaczeniu czynszów, należności)

Damerowe – Dąbrowa gmina Sianów powiat koszaliński

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Panknin (pisane Panknÿn)Pękanino gmina Malechowo powiat sławieński

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 18 –

MartinshagenGrabowo gmina Malechowo powiat sławieński.

Zitzmin (pisane CZitzmÿn) – Sieciemin – gmina Sianów, powiat koszaliński.

SchlaweSławno – powiat i gmina Sławno.

Zanow (pisane Czanow)Sianów, gmina Sianów, powiat koszaliński.

Köslÿn (pisane Cösslÿn) – Koszalin

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 19 –

Köslÿn (pisane Cösslÿn) – Koszalin

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie.

Strona 20 –

Zapiski, a na dole strony podsumowanie.

Strona 21 –

Zapiski, a na dole strony podsumowanie.

Strona 22 –

podsumowanie

Strona 23 –

Krótkie zapiski

Strona 24 –

Obszerne zapiski i podsumowanie na dole strony.

Strona 25 –

Obszerne zapiski i podsumowanie na dole strony.

Strona 26 –

Podsumowanie

Strona 27 –

Zapasy i opóźnienia

Strona 28 –

czysta

Strona 29 –

Anno Christi 1587Roku Pańskiego 1587

Strona 30 –

Zapasy i opóźnienia, na dole podsumowanie

Strona 31-

Rentenrenty (także w znaczeniu czynszów, należności)

Damerowe – Dąbrowa gmina Sianów powiat koszaliński

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Panknin (pisane Panknÿn)Pękanino gmina Malechowo powiat sławieński

MartinshagenGrabowo gmina Malechowo powiat sławieński.

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 32 –

Zitzmin (pisane CZitzmÿn) – Sieciemin – gmina Sianów, powiat koszaliński.

SchlaweSławno – powiat i gmina Sławno.

Zanow (pisane Czanow)Sianów, gmina Sianów, powiat koszaliński.

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Papier czerpany ze znakiem wodnym – orłem z berłem (kluczem?) na piersi? Papiernia pomorska. Dwa rodzaje orła. Orzeł w koronie – zaznaczonej schematycznie.

Niezwykłe źródło – wiele nazwisk. Górna krawędź kart uszkodzona – podklejona bibułką konserwatorską. Niektóre karty na – brzegi kart – podklejone bibułką konserwatorską.