1585-1587 r. Dąbrowa Pękanino Sieciemin Sławno Sianów Koszalin. Rękopis. Wycena 2000 zł (2018). Sprzedane

UWAGA! Podana na stronie www wycena, nie oznacza, że dany rękopis został za taką kwotę sprzedany. Wycena jest sporządzona przez kilku specjalistów, zaś cena sprzedaży jest zwykle dużo niższa – kwotę weryfikuje rynek.

Rękopis z lat 1585 (lub wcześniej)-1587. 

31,5 x 9,5 cm – format kart – tzw. dutki – wskazuje na to, że papier został wyprodukowany w XVI wieku. Język niemiecki i fragmentami łacina

32 strony zapisków (w tym 2 karty uszkodzone – zachowane w połowie). Karty nie są zszyte.

Strona 1 – Rentenrenty (także w znaczeniu czynszów, należności)

Damerowe – Dąbrowa gmina Sianów powiat koszaliński

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Panknin (pisane Panknÿn)Pękanino gmina Malechowo powiat sławieński

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 2 –

Zitzmin (pisane CZitzmÿn) – Sieciemin – gmina Sianów, powiat koszaliński.

SchlaweSławno – powiat i gmina Sławno.

Zanow (pisane Czanow)Sianów, gmina Sianów, powiat koszaliński.

Köslÿn (pisane Cösslÿn) – Koszalin

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 3 –

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 4 –

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 5 –

Zachowana jedynie dolna połowa karty.

Na dole strony podsumowanie.

Strona 6 –

Zachowana jedynie dolna połowa karty.

Na dole strony podsumowanie.

Strona 7 –

Zachowana jedynie dolna połowa karty.

Zapisy a na dole strony podsumowanie.

Strona 8 –

Zachowana jedynie dolna połowa karty.

Podsumowanie.

Strona 9 –

Krótkie zapisy i podsumowanie.

Strona 10 –

Krótkie zapisy a na dole strony podsumowanie.

Strona 11 –

Wymieniono kwoty.

Na dole strony podsumowanie.

Strona 12 –

Podsumowanie

Strona 13 –

Zu Vorrade“ – zapasy?

Retardata – opóźnienia?

Obszerne zapiski.

Na dole strony podsumowanie.

Strona 14 –

czysta

Strona 15 –

Anno Christi 1586Roku Pańskiego 1586

niżej imię i nazwisko?

Strona 16 –

Vorrade“ – zapasy?

Retardata – opóźnienia?

Na dole strony podsumowanie.

Strona 17 – Rentenrenty (także w znaczeniu czynszów, należności)

Damerowe – Dąbrowa gmina Sianów powiat koszaliński

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Panknin (pisane Panknÿn)Pękanino gmina Malechowo powiat sławieński

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 18 –

MartinshagenGrabowo gmina Malechowo powiat sławieński.

Zitzmin (pisane CZitzmÿn) – Sieciemin – gmina Sianów, powiat koszaliński.

SchlaweSławno – powiat i gmina Sławno.

Zanow (pisane Czanow)Sianów, gmina Sianów, powiat koszaliński.

Köslÿn (pisane Cösslÿn) – Koszalin

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 19 –

Köslÿn (pisane Cösslÿn) – Koszalin

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie.

Strona 20 –

Zapiski, a na dole strony podsumowanie.

Strona 21 –

Zapiski, a na dole strony podsumowanie.

Strona 22 –

podsumowanie

Strona 23 –

Krótkie zapiski

Strona 24 –

Obszerne zapiski i podsumowanie na dole strony.

Strona 25 –

Obszerne zapiski i podsumowanie na dole strony.

Strona 26 –

Podsumowanie

Strona 27 –

Zapasy i opóźnienia

Strona 28 –

czysta

Strona 29 –

Anno Christi 1587Roku Pańskiego 1587

Strona 30 –

Zapasy i opóźnienia, na dole podsumowanie

Strona 31-

Rentenrenty (także w znaczeniu czynszów, należności)

Damerowe – Dąbrowa gmina Sianów powiat koszaliński

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Panknin (pisane Panknÿn)Pękanino gmina Malechowo powiat sławieński

MartinshagenGrabowo gmina Malechowo powiat sławieński.

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Strona 32 –

Zitzmin (pisane CZitzmÿn) – Sieciemin – gmina Sianów, powiat koszaliński.

SchlaweSławno – powiat i gmina Sławno.

Zanow (pisane Czanow)Sianów, gmina Sianów, powiat koszaliński.

Wymieniono kwoty imiona i nazwiska.

Na dole strony podsumowanie

Papier czerpany ze znakiem wodnym – orłem z berłem (kluczem?) na piersi? Papiernia pomorska. Dwa rodzaje orła. Orzeł w koronie – zaznaczonej schematycznie.

Niezwykłe źródło – wiele nazwisk. Górna krawędź kart uszkodzona – podklejona bibułką konserwatorską. Niektóre karty na – brzegi kart – podklejone bibułką konserwatorską.