1711 bp. K. Łubieński Synodus dioecesana. Kraków Drukarnia Cezarego. Skarb z oprawy. Wycena 400 zł (2018). Sprzedane

W tej cenie mamy jedynie 1 taki zestaw kart:

Kazimierz z Łubna Łubieński, Synodus dioesesana… Kraków 1711, drukarnia Franciszka Cezarego.

Karty wyjęte z oprawy starodruku. Ślady kleju nie czyszczone by pokazać swego rodzaju patynę czasu. Świetny przykład oszczędności drukarni Cezarego – próbki drukarskie wykorzystano do zrobienia tektury oprawy. Bardzo rzadko się zdarza by znajdowano w oprawie tak liczne całe karty starodruku. Zwykle są one pocięte.

Karty folio (czyli większe niż obecny format A4).

——————————————————————————–

Estreicher, Bibliografia staropolska: Łubieński Kazimierz biskup krak. (1642 † 2 maja 1719).

Synodus dioecesana ab Illmo et Rndmo Dno Casimiro a Łubna Łubieński Dei et Apost. Sedis gratia Eppo Cracoviensi Duci Severiae celebrata Cracoviae in ecclesia Archipresbyterali Anno Dni 1711 die sexta mensis Octobris et aliis duobus sequentibus diebus.

Typis Francisci Cezary S. R. M. ordin. typogr. {b. r. 1711}

folio, 1 ark. i 57 str. Na przodzie umieszczona jest Oratio biskupa miana na tymże synodzie do duchowieństwa. — Ob. Synodus.

———————————————————————————-

Tu oferujemy – skarb wyjęty z oprawy – oryginalna ciekawostka dla kolekcjonerów:

Karta tytułowa z dużym drzeworytem na odwrocie. Druga karta z przedmową. Potem numerowane karty – strony od 1 do 12 (tu brak 4 kart) dalej od strony 21 do 56. Brak ostatniej – 57 – strony (strona 56 jest z kompletnym tekstem, zakończonym ozdobnikiem, więc na 57 stronie może był jedynie sygnet drukarski?). Łacina.

Estreicher podaje, że kompletny druk ma 1 składkę (składka A) i 57 stron. Czyli w oferowanym egzemplarzu brakuje jedynie 5 kart.

W tekście kilka drzeworytowych inicjałów ozdobnych.

Od strony 7 do 12 wymieniono miasta i wsie dekanatów należących Archidiakonatu Krakowskiego, Sandomierskiego, Zawichostskiego, Kieleckiego np. Wieliczka, Niepołomice, Dobczyce, Mszana, Tymowa, Woynicz, Dębno, Zator, Plesna, Bythom, Byliny i dziesiątki innych.

Autor druku to niezwykła postać: Kazimierz z Łubna Łubieński herbu Pomian (1652-1719). Tenże herb Pomian widzimy na pięknym dużym drzeworycie na odwrocie karty tytułowej. Nad herbem biskupi kapelusz. Obok herbu anioły trzymające tiarę i pastorał oraz koronę i miecz.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_%C5%81ubie%C5%84ski#/media/File:Herb_Pomian.svg

Biskup chełmski, krakowski. Po mianowaniu na biskupa krakowskiego zwołał synod diecezjalny w 1711 roku (druk dotyczy tego wydarzenia), który przyczynił się do odnowy życia religijnego i dyscypliny wśród duchowieństwa. Zasłużony dla Krakowa, wspierał biednych i chorych, odbudował zniszczoną wieżę zegarową katedry wawelskiej. Senator i rezydent na dworze króla Augusta II. Uczestnik sejmu niemego. Doprowadził do koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Został pochowany w katedrze na Wawelu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_%C5%81ubie%C5%84ski

Drukarnia Franciszka Cezarego – jedna z najsłynniejszych polskich drukarni:

http://albumpolski.pl/artykul/polscy-drukarze-cezarowie

Na kilku kartach znaki wodne – słabo widoczne.

Oferowany druk jest na papierze czerpanym – wyprodukowanym z rozdrobnionych szmat – przez to jest szczególnie odporny na zniszczenia i upływ czasu. Drukowano na nim książki od XV do XIX wieku, służył także do zapisków.