1802 rok Lublin Jabłonna. Łacina. Rękopis In Castro Lublinensi. Wycena 150 zł (2018). Sprzedane

W tej cenie mamy jedynie 1 taki dokument:

 Dokument po łacinie (4 strony, łacina była urzędowym językiem wszelkich dawnych dokumentów) sporządzony w 1802 roku – wydano wypis z akt miejskich Lublina dokumentu z roku 1765 (data słownie na górze dokumentu i na ostatniej stronie). Pismo dotyczy dóbr Jabłonna. Na dole ostatniej strony dopiski po polsku z 1823 roku świadczące, że toczył się jakiś spór dotyczący tych dóbr: „ Dowód też złożony z kart dwóch do dóbr Jabłonney, 21 lutego 1823 roku.”

SPRZEDANE

Na 1 stronie tuszowy stempel opłaty skarbowej, zaś na stronie 3 suchy odcisk pięknej pieczęci urzędowej. Jak widać na foto górne i boczne krawędzie z uszkodzeniami – zabezpieczone bibułką konserwatorską. Zacieki stanowią swego rodzaju patynę czasu. Można je usunąć i wyprać dokument, ale straciłby on ową patynę dwóch wieków.

Papier czerpany ze znakiem wodnym.

Oferowany papier czerpany jest wyprodukowany z rozdrobnionych szmat – przez to jest szczególnie odporny na zniszczenia i upływ czasu. Drukowano na nim książki od XV do XIX wieku, służył także do zapisków.