Gmina Kożuchów w przeszłości. Część druga

Gmina Kożuchów w przeszłości. Część druga, redakcja naukowa dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ, Kożuchów 2019, 151 str., cena 45 zł (koszt przesyłki 15 zł paczkomat, wysyłka za granicę 19 zł).

Zamówienia:

a@e-cymelia.pl 

telefon: + 48 669 45 30 66

Dotyczy wsi: Bulin, Cisów, Czciradz, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Słocina i Sokołów.

Spis treści:

Wstęp

J. Lewczuk, Bulin, Cisów, Czciradz, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Słocina i Sokołów w pradziejach, średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym.

J. Karczewska, Wsie Bulin, Cisów, Czciradz, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Słocina i Sokołów w średniowieczu.

M. Konopnicka, Bulin, Cisów, Sokołów, Czciradz, Słocina, Podbrzezie Dolne i Podbrzezie Górne w okresie wczesnonowożytnym XVI-XVIII wieku.

R. Domke, Dzieje Bulina, Cisowa, Czciradza, Podbrzezia Dolnego, Podbrzezia Górnego, Słociny i Sokołowa po 1945 roku.

K. Adamek-Pujszo, Zabytki Bulina, Cisowa, Czciradza, Podbrzezia Dolnego i Słociny.

A. Duda, Opis historycznych układów ruralistycznych wsi: Cisów, Czciradz, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Słocina i Sokołów.

M. Skrzypczyk, Ochotnicze Straże Pożarne z Czciradza, Lasocina, Podbrzezia Dolnego, Podbrzezia Górnego, Słociny, Sokołowa i Solnik.