Kalendarium dziejów mieszkańców parafii Zazule-Kozaki koło Złoczowa

I. Araszczuk, B. Mykietów, H. Stojanowski

„Kalendarium dziejów mieszkańców parafii Zazule-Kozaki koło Złoczowa z kalendarzem na rok 2018. AMROZY IWACZÓW KOZAKI KOZAKOWA GÓRA KRUTNIKI ŁĘG ŁUKA MONASTYREK OBERTASÓW PODLIPCE PYRZANY TROŚCIANIEC MAŁY WAPNICA WILKI ZAZULE”,

54 strony, kolor. ISBN 978-83-60218-48-8, nakład 100 egz. (wyczerpany), format A4.

Dostępna jest jedynie wersja elektroniczna w postaci pliku pdf w cenie 9,99 zł. Po zapłacie podajemy link do pliku (do ściągnięcia).

Publikacja w formie kalendarza miesięcznego przedstawia wydarzenia związane z losami naszych przodków – kresowej społeczności Zazul-Kozaków koło Złoczowa. Byli oni przez kilka wieków budowniczymi i obrońcami, jednej z ważniejszych w I Rzeczypospolitej, kresowej twierdzy bastionowej znajdującej się w Złoczowie, 70 km na wschód od Lwowa. Złoczowska twierdza stała jak tama na szlaku odwiecznych najazdów tatarskich, tureckich i kozackich. W 1945 roku zostali wysiedleni do zachodniej Polski – do Pyrzan i Białcza koło Witnicy (woj. lubuskie).

Dziś, gdy dyskryminuje się naszą kresową przeszłość, warto o naszych przodkach mówić, pisać i przypominać. Dyskryminację szczególnie widać na ziemiach zachodnich, gdzie nas Kresowian jest największa liczba. Także w Kostrzynie, Witnicy, Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, gdzie znaczne kwoty przeznacza się na zachowanie niemieckiego dziedzictwa, a jednocześnie niewiele pamięta o tradycjach i przeszłości obecnych mieszkańców.

Dlatego opowiadamy o przeszłości naszych przodków. I przeszłości antenatów wielu z Państwa – mieszkańców Pyrzan, Witnicy, Białcza, Kostrzyna n/O, Gorzowa Wlkp. i innych miejscowości. O postaciach znanych z podręczników historii i literatury, i tych pamiętanych już tylko przez najbliższych.