Karta z Biblii z ok. 1250 r. (A3)

Wycena 1.900 zł. Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

Tego typu modlitewniki, brewiarze, Biblie czy innego rodzaju pergaminowe rękopisy trafiały na nasze ziemie ze skryptoriów zachodniej Europy najczęściej jako dary dla dostojników, szlachty czy ważnych postaci…

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Tak w średniowieczu powstawały książki rękopiśmienne… Fragment jednej z nich mogą Państwo nabyć za niewielkie pieniądze… Gwarantowana trwałość takiej karty to kolejne kilkaset lat…

Niezwykle rzadki ślad dawnego średniowiecznego skryptorium. Dobra lokata kapitału i gwarancja autentyczności w zalewie chińskich podróbek…(pojawiają się już niestety także doskonałe kopie „średniowiecznych” rękopisów – wykonane współcześnie w Azji – pamiątki, niczym papirusowe egipskie zwoje). W przypadku naszej oferty gwarantujemy autentyczność i datowanie.

Nabywca z kartą otrzyma opis sporządzony przez naukowca – na odwrocie opisu jest skan obu stron karty – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego rękopisu.

Charakterystyka rękopisu z XIII wieku sporządzona przez dr hab.


Karta pergaminowa zawierająca fragment Biblii, pochodzi z połowy XIII wieku, z Francji. Tekst łaciński napisany pismem wczesnogotyckim na wytwornym, eleganckim pergaminie zwanym welinem. Książka miała podręczny format (wymiary karty ok. 16,2 x 12,6 cm), służyła osobistej modlitwie, była przedmiotem luksusowym.


W tekście znajduje się fragment Starego Testamentu, jest to Księga Ezdreasza, rozdziały 8, 9. Rękopis zawiera ozdobne inicjały: „H” napisany czerwonym atramentem, a na odwrociu inicjał „P” – napisany niebieskim atramentem. Dekorację uzupełnia ozdobna wić narysowana czerwonym i niebieskim atramentem. Poniżej odczyt i tłumaczenie fragmentu rozpoczynającego się od inicjału „H” (siedem wersów).


Hy sunt ergo principes familiarum et
hec genealogia eorum qui ascenderet mecum
in regno Artaxersio regis de Babylone.
De filiis Phineeus Gerson. De filiis Yta-
-mar Daniel. De filiis David Artus, de
filiis Sechemie et de filiis Pharos Zacha-
-rias et cum eo numerati sunt viri…
Tłumaczenie:
A to są książęta ich rodów i rodowody
tych, którzy ze mną wyruszyli z Babilonu
za panowania króla Artakserksesa.
Z synów Phineasa Gerson. Z synów Itamara
Daniel. Z synów Dawida Artus, z synów
Sechemiasza i z synów Pharosa Zachariasz,
z nim wyznaczonych mężczyzn…