ok. 1280 rok. Francja. Pergamin 10,5 x 14,5 cm. Łacina. Wycena 1100 zł (2018). Biskup Tomasz od miecza bezbożników zginął. Sprzedane.

UWAGA! Podana na stronie www wycena, nie oznacza, że dany rękopis został za taką kwotę sprzedany. Wycena jest sporządzona przez kilku specjalistów, zaś cena sprzedaży jest zwykle dużo niższa – kwotę weryfikuje rynek.

W tej cenie mamy jedynie 1 taki rękopis:

Karta pergaminowa z rękopisem łacińskim sporządzonym w XIII wieku (ok. 1280 roku) z kolorowymi inicjałami. Nabywca otrzyma opinię historyka znającego biegle łacinę i zajmującego się średniowieczem (tytuł naukowy doktora habilitowanego), wraz z tłumaczeniem małego fragmentu tekstu. Gwarancja autentyczności oraz legalnego pochodzenia. Brak pieczęci i wpisów własnościowych.

Wymiary karty ok. 10,5 x 14,5 cm. 1 karta zapisana obustronnie.

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

Tego typu modlitewniki, Biblie czy innego rodzaju pergaminowe rękopisy trafiały na nasze ziemie ze skryptoriów zachodniej Europy najczęściej jako dary dla dostojników, szlachty czy ważnych postaci…

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Tak w średniowieczu powstawały książki rękopiśmienne… Fragment jednej z nich mogą Państwo nabyć za niewielkie pieniądze… Gwarantowana trwałość takiej karty to kolejne kilkaset lat…

Niezwykle rzadki ślad dawnego średniowiecznego skryptorium.

OPIS sporządzony przez dr hab. ….

Jest to karta pergaminowa zawierająca część brewiarza (liturgii godzin). Brewiarz został napisany na delikatnym, eleganckim pergaminie tzw. welinie. Pochodzi ze schyłku XIII wieku, z terenu Francji. Każda strona zawiera tekst łaciński napisany w dwóch kolumnach pismem nazywanym bastardą. Zawiera delikatne zdobienia narysowane czerwonym i brunatnym atramentem oraz ozdobne inicjały napisane niebieskim i czerwonym atramentem.

Poniżej odczyt fragmentu tekstu ze strony oznaczonej jako 28, kolumna prawa, zaczyna się od inicjału „D”, napisanego czerwonym atramentem.

Deus pro

cuius Ecclesia gloriosus

pontifex Thomas gladi-

-is impiorum occubuit presta

que sumus ut omnes qui eius implorat

auxilium petitionis sue

salutarem conse quantur effec(tum).

TŁUMACZENIE:

Boże, za

którego Kościół święty

biskup Tomasz od miecza

bezbożników zginął,

spraw, prosimy, aby wszyscy którzy proszą

o jego pomoc, na swe prośby

otrzymali skutek (efekt).

Jest to brewiarzowa modlitwa do świętego biskupa Tomasza Becketta.