ok. 1180-1220 rok. Małopolska. Łacina. Pergamin. 27 x 18 cm. Prawo. Wycena **** zł (2018). Sprzedane.

Średniowieczny rękopis prawniczy łaciński sporządzony na pergaminie.

XII/XIII wiek, ok. 1180-1220 r.  Wymiar karty ok. 27 x 18 cm

SPRZEDANE

Rękopis, jak widać na fotografiach – został wykorzystany w XVI wieku do oprawy starodruku. Dzięki temu dotrwał do naszych czasów w miarę dobrym stanie. Starodruk oprawiano na terenie Małopolski (Kraków?), więc może pochodzić z tego terenu. Stan jak widać na fotografiach dość dobry jak na ponad 500 lat.

Autentyczność została stwierdzona przez naukowca profesjonalnie zajmującego się historią średniowiecza (doktor habilitowany). Nabywca otrzyma krótki opis dotyczący rękopisu sporządzony przez naukowca:

OPIS

Jest to karta pergaminowa, tekst pochodzi z końca XII lub początku XIII wieku. Tekst zawiera fragmenty pochodzące z korpusu prawa kanonicznego, nawiązujące do Dekretu Gracjana. 

Widoczne rozdziały, których tytuły zapisano czerwonym atramentem są następujące: De causidicis (tj.: O obrońcach), De oppressi omnibus pauperum (O krzywdzie wszystkich biednych), De exitu (O wyniku (skutku), De verbosis et iracundis iudicibus (O gadulstwie i gniewie sędziów), De personarum acceptione (O akceptacji osób), De muneribus (O darach).

Na jednej stronie, od słowa rozpoczynającego się czerwonym inicjałem „S” – tj. sermo (łac. mowa, wykład), zawarta jest notatka zawierająca wykaz terminów mów (wykładów).

Fragment rozdziału „De muneribus”:

Qui recte iudicat praemium inde remunerationis expectet fraudem in Deum perpetrat quia iustitiam quam gratis impertire debuit acceptione pecunie vendit bono male utintur qui iuste pro temporali lucro iudicant.

Można pokusić się o wykonanie badań porównawczych – z innymi rękopisami krakowskimi z tego okresu. Jedynie takie porównanie pozwoliłoby rozwikłać zagadkę czy np. był to rękopis używany na Akademii Krakowskiej… Wówczas jego wartość wzrosłaby wielokrotnie…

Niezwykła ciekawostka nie tylko dla badaczy i kolekcjonerów średniowiecznych rękopisów ale i dla prawników…

Nabywca z rękopisem otrzyma opinię naukowca.

Dnia 17.04.2019 roku pergamin oglądali specjaliści z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i potwierdzili datowanie i oryginalność.