STATUS ANIMARUM – SPIS FAMILIJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO PARAFII ZAZULE – KOZAKI. 1905-1922. AMROZY IWACZÓW KOZAKI KOZAKOWA GÓRA ŁUKA MONASTYREK OBERTASÓW PODLIPCE TROŚCIANIEC MAŁY ZAZULE

Bogusław Mykietów,  STATUS ANIMARUM – SPIS FAMILIJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO PARAFII ZAZULE – KOZAKI. 1905-1922. AMROZY IWACZÓW KOZAKI KOZAKOWA GÓRA ŁUKA MONASTYREK OBERTASÓW PODLIPCE TROŚCIANIEC MAŁY ZAZULE

Zielona Góra 2017, format A5, 184 strony, cena wersji drukowanej: 35 zł + 15 zł koszt przesyłki-paczkomat

Dostępna jest też wersja elektroniczna w postaci pliku pdf pozwalająca wyszukiwać nazwiska czy miejscowości – cena wersji elektronicznej (wysyłamy link skąd można pobrać plik):  9,99 zł

Spis treści

Wprowadzenie………………..5

Skróty, objaśnienia i dawne zawody…….12

Spis imienny parafian dla wsi Zazule-Kozaki………15

Spis imienny parafian dla wsi wchodzących w skład parafii……..88

Bibliografia………………………..182

Parafia Zazule-Kozaki leżała ok. 7 km na wschód od Złoczowa (70 km na wschód od Lwowa). Mieszkańcy parafii w 1945 roku zostali wysiedleni do Pyrzan i Białcza (koło Witnicy) w woj. lubuskim.

Fragment wprowadzenia:

Spis familij to bardzo bogaty materiał dla genealogów. Znajdujemy tam informacje, kto mieszkał pod danym adresem – w różnym czasie, a także osoby wywodzące się z tego domu, ale już tam nie mieszkające w momencie spisu. Dopiski w Prusach, w Ameryce, wyjechali do Brazylii wskazują kierunek wyjazdów ekonomicznych. Można tu zaobserwować różną pisownię nazwisk – obok siebie występuje np. Naływajko i Nałewajko – zapewne pisane fonetycznie, tak jak spisujący je słyszał. Widocznie różnice w pisowni nie miały tak dużego znaczenia jak dziś. W spisie poznajemy całą gamę rzadkich i dziś już nie nadawanych dzieciom imion: Eufrozyna, Eufemia, Ahafia, Acelina, Parascewia, Horpyna, Tacyanna, Agrypina, Eufrozyna. Niektóre zapisano w potocznym brzmieniu: Paźka (Pelagia), kilka po łacinie: Jacobus, Hiacynthus. Znajdujemy w wykazie także imiona pisane według ówczesnych zasad ortografii: Jakób, Marya itp.

Wielokrotnie powtarzają się numery domów, zamieszkałe przez kilka spokrewnionych ze sobą rodzin. Możliwe, że pod danym adresem (może to był np. numer działki gruntowej) stało kilka domów. Powszechna była na Zazulach praktyka budowy kilku zabudowań w jednym miejscu, w których część budynku była przeznaczona dla bydła, część dla ludzi. W ten sposób powstawały przysiółki, które nazywano tak jak mieszkająca tam rodzina. Wilki – od licznie tu spisanej rodziny Wilków, Kozaki – od osiadłych tam Kozaków, Krutniki od rodziny Krutników czy Amrozy – od Ambrożego – w spisie Ambrozy, Jamrozy.

W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego tak opisano te okolice: Zazule – zabudowania wsi leżą rozrzucone wśród lasów na przestrzeni od Łuki i Trościańca po Jelechowice i wzgórza sasowskie. Wieś powstała z pojedynczych osad leśnych, na obszarze dawnych dóbr złoczowskich.

Wśród informacji przydatnych genealogom, znajdziemy w spisach wiele ciekawych marginaliów dotyczących spraw obyczajowych. Ksiądz pisze: Jan, chodzi do Maryi (…), nie żyje dobrze z żoną. Choć też i opisuje sytuacje odwrotne: Anna męża swego porzuciła i bawi obecnie we Lwowie. Czy: Marya (…) uciekła od męża. W jednym przypadku dopisek pilne wskazuje na „przyczynę” ślubu 14-letniego chłopca z dużo starszą narzeczoną.