1706 Glogau Zamek Głogów List grafa Frankenberg Pieczęć cesarza Józefa I Habsburga. Wycena 300 zł (2018). Sprzedane

W tej cenie mamy jedynie 1 taki list:

List w języku niemieckim z 1706 roku z Głogowa do Mycielina koło Szprotawy (Metschlau bei Sprottau) z piękną, niezwykle rzadką okrągłą suchą pieczęcią – zniekształconą ze starości pośrodku. Jest to pieczęć papierowa cesarza Józefa I Habsburga jako księcia głogowskiego – napis na otoku (zachowany częściowo): JOSEPHI *IMPER […] DVC: GLOG:MUNUS: 

SPRZEDANE

Jest to list Hansa Wolfa Grafa von Frankenberg, cesarsko-królewskiego tajnego radcy (kayserl. Geheimer Rath), kanclerza dworu czeskiego (Vizekanzler des Königreichs Böhmen), starosty ziemskiego księstwa głogowskiego w latach 1705-1719. Starosta reprezentował cesarza – stąd cesarska pieczęć na liście.

List napisano na zamku królewskim w Głogowie: Datum auf Konigl. Schloss zu Grossglogaw. 19 Februar A. 1706. Poniżej starannie napisane imię i nazwisko głogowskiego starosty i wymienione są jego tytuły (7 wersów).

2 karty, papier czerpany, strona treści w języku niemieckim, na stronie adresowej krotka notka o dacie otrzymania listu przez odbiorcę (present 22 Februar – otrzymałem 22 lutego – list wysłano 19 lutego, dzięki temu wiemy, że dostarczenie go z Głogowa do Mycielina trwało 3 dni). Przetarcie jednego wersu na stronie adresowej, poza tym stan bardzo dobry. W treści pojawia się nazwa Gissmansdorf – Gościeszowice oraz mowa o Johannie Mielchiorze von Strachwitzu.

Nabywca może rozwiąże zagadkę o czym mowa w liście. Wiemy, że Hans Wolf hrabia Frankenberg w latach 1704-1714 toczył spór majątkowy z miastem Szprotawa. A Mycielin leży koło Szprotawy. Czy list dotyczy tego sporu? (zob. J. Kuczer, Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526-1740, Zielona Góra 2007, s. 181-182)

Cesarz Józef I Habsburg

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_I_Habsburg

Oferowany list jest na papierze czerpanym wyprodukowanym z rozdrobnionych szmat – przez to jest szczególnie odporny na zniszczenia i upływ czasu.