1794 LIST Kwidzyn Marienwerder. Mason Heinel. Malbork Marienburg Oliwa. List. Wycena 200 zł (2018). Sprzedane

W tej cenie mamy jedynie 1 taki list:

List w języku niemieckim napisany w Marienwerder (Kwidzyn) w 1794 roku. List urzędowy pisany w imieniu króla Prus – stąd 1 zdanie listu brzmi: Von Gottes Gnaden Friedrich Konig von Preussen.. – Z Bożej Łaski Fryderyk Król Prus…. Widać wyraźnie, że list pisał kancelista, zaś urzędnik jedynie go podpisał – inny jest kolor atramentu i charakter pisma. Fragmenty uszkodzonej nieczytelnej lakowej pieczęci.

Adresatem listu jest inspektor Pohl w Marienburgu – Malborku.

Pod treścią jest obszerny dopisek, dłuższy niż tekst pierwotnego listu. Dopisek sporządził i podpisał w Malborku w 1794 roku Fryderyk Heinel (1758-1813)– kaznodzieja, inspektor szkolny, członek i mistrz malborskiej loży masońskiej.

„Innym znanym członkiem loży był urodzony 15 października 1758 roku w Berlinie Friedrich Heinel, który przybył do Malborka w roku 1784 jako kaznodzieja a w roku 1793 został superintendentem oraz inspektorem szkolnym i kościelnym w powiatach malborskim i sztumskim. Był on Mistrzem Katedry w ciężkich latach 1807-1811. Zmarł w 1813 roku w wyniku febry przyniesionej przez wracające z Rosji odziały Wielkiej Armii.” Za:

http://starymalbork.blogspot.com/2012/03/loza-masonska.html

F. Heinel był ojcem Eduarda Friedricha Richarda Heinela – znanego niemieckiego pisarza i proboszcza. Pisał pod pseudonimem Palaiophilus Prutenos. Ur. 1798 w Malborku,zmarł 1865 w Królewcu.

Papier czerpany ze słabo widocznymi znakami wodnymi: lilią, Matką Boską z Dzieciątkiem w aureoli i napisem: OLIWA (papiernia w Oliwie).

Ślady zacieków stanowiące swego rodzaju patynę czasu. Uszkodzenia podklejone papierem czerpanym.

Oferowany papier czerpany jest wyprodukowany z rozdrobnionych szmat – przez to jest szczególnie odporny na zniszczenia i upływ czasu. Drukowano na nim książki od XV do XIX wieku, służył także do zapisków.