Biblia dla dzieci z 1767 roku z renesansowymi drzeworytami z 1563 r.

Kilkuczęściowa Biblia dla dzieci, wydana w Erfurcie w 1767 roku. Ze znakomitymi rycinami, których tajemnicę warto poznać…

Starodruk w nie najlepszym stanie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę komu miał służyć, to można uznać jego stan jako zadowalający. Przyjrzyjmy się zatem drukowi, który uczył biblijnych historii i moralności wiele pokoleń dzieci (a także zapewne i dorosłych).

Do dziś najlepszym sposobem nauki najmłodszych są obrazki – powstają ilustrowane bajki a dla trochę starszych komiksy. Takim, można powiedzieć komiksem, jest oferowana Biblia. To co ją wyróżnia od innych podobnych wydawnictw z tego okresu, to zagadka jaką w sobie kryje. Wydrukowana została w 1767 roku, ale obrazki – drzeworytowe mini dzieła sztuki, pochodzą z wieku XVI! A konkretnie z roku 1563.

Na jednej z rycin widzimy taką właśnie datę. Pozostałe ryciny możemy również datować na ten okres – widać wyraźnie po stylistyce drzeworytów, że obrazowanie i technika wykonania biblijnych historii jest jak na wiek XVIII archaiczne. Mamy zatem dzieło wyjątkowe – z mistrzowsko rytowanymi obrazami renesansowego drzeworytnika.

Stan zachowania, z podanych wyżej przyczyn nie jest najlepszy, a mimo to dzieło zachowało swoją wysoką wartość (starsze wydanie wyceniono w Niemczech na 815 euro, nasze wyceniamy zaledwie na część tej ceny /mimo zachowanych prawie wszystkich rycin/).

Bogato ilustrowana dalsza część opowieści o starodruku-komiksie znajduje się tu: Biblia dla dzieci z 1767 roku z renesansowymi drzeworytami z 1563 roku


Bogusław Mykietów, e-mail: a@e-cymelia.pl