Karta z Biblii z ok. 1250 r. (A1)

Wycena 1.800 zł. Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

Tego typu modlitewniki, brewiarze, Biblie czy innego rodzaju pergaminowe rękopisy trafiały na nasze ziemie ze skryptoriów zachodniej Europy najczęściej jako dary dla dostojników, szlachty czy ważnych postaci…

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Tak w średniowieczu powstawały książki rękopiśmienne… Fragment jednej z nich mogą Państwo nabyć za niewielkie pieniądze… Gwarantowana trwałość takiej karty to kolejne kilkaset lat…

Niezwykle rzadki ślad dawnego średniowiecznego skryptorium. Dobra lokata kapitału i gwarancja autentyczności w zalewie chińskich podróbek…(pojawiają się już niestety także doskonałe kopie „średniowiecznych” rękopisów – wykonane współcześnie w Azji – pamiątki, niczym papirusowe egipskie zwoje). W przypadku naszej oferty gwarantujemy autentyczność i datowanie.

Nabywca z kartą otrzyma opis sporządzony przez naukowca – na odwrocie opisu jest skan obu stron karty – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego rękopisu.

Charakterystyka rękopisu z XIII wieku sporządzona przez dr hab.


Karta pergaminowa zawierająca fragment Biblii, pochodzi z połowy XIII wieku, z Francji. Tekst łaciński napisany pismem wczesnogotyckim na wytwornym, eleganckim pergaminie zwanym welinem. Książka miała podręczny format (wymiary karty ok. 16,3 x 12,6 cm), służyła osobistej modlitwie, była przedmiotem luksusowym.


W tekście znajduje się fragment Starego Testamentu, jest to Druga Księga Kronik (tzw. Paralipomenon), rozdział 32. Rękopis zawiera ozdobny inicjał „P” – napisany czerwonym atramentem. Dekorację uzupełnia ozdobna wić narysowana czerwonym i niebieskim atramentem. Poniżej odczyt i tłumaczenie fragmentu rozpoczynającego się od inicjału „P” (siedem wersów).


Post hec et huiuscemodi
veritatem venit Sennacherib
rex Assyriorum et ingressus Iudam obscedit
civitates munitas volens eas capere.
Quod cum audisset Ezechias venisse scilicet
Sennacherib et totum belli impetum verti
contra Ierusalem…
Tłumaczenie:
Potem, i po tych dowodach wierności (prawdy),
przybył Sennacherib król Assyryjczyków.
Przybył do Judy, obległ warowne miasta
i rozkazał je zdobyć.
Gdy usłyszał Ezechiasz, że wtargnął Sennacherib i
że zwrócił się z impetem do wojny
przeciw Jerozolimie…