ok. 1280 rok. Francja. Łacina. Pergamin, 10,5 x 14,5 cm. Wycena 800 zł (2018). Sprzedane.

UWAGA! Podana na stronie www wycena, nie oznacza, że dany rękopis został za taką kwotę sprzedany. Wycena jest sporządzona przez kilku specjalistów, zaś cena sprzedaży jest zwykle dużo niższa – kwotę weryfikuje rynek.

W tej cenie mamy jedynie 1 taki rękopis:

Karta pergaminowa z rękopisem łacińskim sporządzonym w XIII wieku (ok. 1280 roku) z kolorowymi inicjałami. Nabywca otrzyma opinię historyka znającego biegle łacinę i zajmującego się średniowieczem (tytuł naukowy doktora habilitowanego), wraz z tłumaczeniem małego fragmentu tekstu. Gwarancja autentyczności oraz legalnego pochodzenia. Brak pieczęci i wpisów własnościowych.

Wymiary karty ok. 10,5 x 14,5 cm. 1 karta zapisana obustronnie (prezentujemy fotografie w różnym oświetleniu, także pod światło gdzie widać strukturę specjalnie wyprawionego pergaminu – tzw. welinu)

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

Tego typu modlitewniki, brewiarze, Biblie czy innego rodzaju pergaminowe rękopisy trafiały na nasze ziemie ze skryptoriów zachodniej Europy najczęściej jako dary dla dostojników, szlachty czy ważnych postaci…

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Tak w średniowieczu powstawały książki rękopiśmienne… Fragment jednej z nich mogą Państwo nabyć za niewielkie pieniądze… Gwarantowana trwałość takiej karty to kolejne kilkaset lat…

Niezwykle rzadki ślad dawnego średniowiecznego skryptorium.

Jak widać na fotografii – karta ma stare uszkodzenie. Zapewne ktoś wyciął inicjał… (?)

OPIS sporządzony przez dr hab. ….

Jest to karta pergaminowa zawierająca część brewiarza (liturgii godzin). Brewiarz został napisany na delikatnym, eleganckim pergaminie tzw. welinie. Pochodzi ze schyłku XIII wieku, z terenu Francji. Każda strona zawiera tekst łaciński napisany w dwóch kolumnach pismem nazywanym bastardą. Zawiera delikatne zdobienia narysowane niebieskim i czerwonym atramentem oraz inicjały napisane niebieskim i czerwonym atramentem. Niektóre z inicjałów są dodatkowo zdobione, jeden z nich – „N”- przedstawia motyw ludzkiej twarzy.

Poniżej odczyt fragmentu tekstu ze strony oznaczonej jako 246, kolumna prawa, zaczyna się od inicjału „Q”, napisanego niebieskim atramentem.

Quia neque ab oriente

neque ab occidente ne-

-que a desertis montibus

quoniam Deus iudex est. Hunc

humiliat et hunc exal-

-tat quia calix in manu

Domini vini meri plenus

mixto.

TŁUMACZENIE:

Bo nie ze wschodu

ani z zachodu

ani z pustyni, ani z gór

(jest) wywyższenie

lecz Bóg jest sędzią

tego zniża tego wynosi

bo w ręku Pana jest kielich

z winem pełnym przypraw.

Tekst pochodzi ze Starego Testamentu, z Księgi Psalmów.