Podwójny (76 x 25 cm!) dokument notariusza z uprawnienia cesarskiego spisany w 1548 i 1549 roku

Wycena 2.600 zł. Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Nabywca otrzyma charakterystykę rękopisu sporządzoną przez historyka znającego biegle łacinę i zajmującego się średniowieczem (tytuł naukowy doktora habilitowanego). Gwarancja autentyczności oraz legalnego pochodzenia. Brak pieczęci i wpisów własnościowych.

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to zarówno pism kościelnych jak i pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Sklejono tu dwa kawałki pergaminu – wymiary całości ok. 76 x 25 cm.

Niezwykle rzadki ślad dawnego notariatu. W przypadku naszej oferty gwarantujemy autentyczność i datowanie.

Nabywca z rękopisem otrzyma opis sporządzony przez naukowca – na odwrocie opisu jest skan fragmentu dokumentu – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego rękopisu.

Kupujący otrzyma też imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Charakterystyka rękopisu z XVI wieku sporządzona przez dr hab.

Są to dwa instrumenty notarialne czyli dokumenty wystawione przez notariusza publicznego; zostały połączone, bo dotyczą tej samej sprawy. Dokument został spisany na pergaminie (wymiary całości ok. 76 x 25 cm) po łacinie. Pierwszy (górny dokument) został wystawiony 22 XII 1548 r., a drugi (dolny) 17 VIII 1549 roku, oba zostały spisane w miejscowości Mercato Novi w domu Franciszka. Pochodzą z terenu Włoch, z regionu Veneto-Friulu.

Data i miejsce wystawienia dokumentu znajduje się w pierwszym wersie, przy znaku notarialnym: anno natis eiusdem Domini millesimo quingentesimo quadragio octavo, a na drugim dokumencie przy znaku notarialnym, w drugim wersie: anno natis eiusdem Domini millessimo quingentesimo quadragio nono.

Dokument dotyczy sprzedaży posiadłości przez Franciszka de Marchesinis z miejscowości Dampo, mieszkającego w Mercato Novi. W treści znajduje się opis posiadłości, jej granice, należność i warunki zapłaty. Natomiast drugi dokument dotyczy dokonania zapłaty za majątek; z kwitacji wynika, że miał on wartość 30 florenów, przy czym 1 floren złoty liczył 31 groszy srebrnych.

Notariuszem publicznym sporządzającym ten dokument był Dionisius syn Valerego a Navi z Mercato Novi. Na dokumencie widoczne są dwa znaki notarialne tego notariusza. Do posiadania własnego znaku zobowiązany był każdy notariusz. Wspomniany notariusz posiadał uprawnienia z autorytetu cesarskiego, o czym jest informacja w przedostatnim wersie.

Instytucja notariatu publicznego rozpowszechniła się we Włoszech i południowej Francji w XII w. Dokument sporządzony przez notariusza publicznego upoważnionego przez papieża lub cesarza (tzw. autorytet) i zaopatrzony odręcznym znakiem notariusza posiadał wagę i zaufanie publiczne. Każdy instrument notarialny posiadał znak notarialny świadczący o jego autentyczności.