ok. 1350 r. Karta z rękopisu ze zdobieniami dukatowym złotem. Godzinki. Wycena 3300 zł (2020 r.) (sprzedane)

UWAGA! Podana na stronie www wycena, nie oznacza, że dany rękopis został za taką kwotę sprzedany. Wycena jest sporządzona przez kilku specjalistów, zaś cena sprzedaży jest zwykle dużo niższa – kwotę weryfikuje rynek.

Karta pergaminowa z rękopisem łacińskim sporządzonym w XIV wieku (ok. 1301-1400 roku) z kolorowymi inicjałami – w tym kolorowane prawdziwym złotem. Nabywca otrzyma opinię historyka znającego biegle łacinę i zajmującego się średniowieczem (tytuł naukowy doktora habilitowanego), wraz z tłumaczeniem małego fragmentu tekstu. Gwarancja autentyczności oraz legalnego pochodzenia. Brak pieczęci i wpisów własnościowych.

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

Tego typu modlitewniki, brewiarze, Biblie czy innego rodzaju pergaminowe rękopisy trafiały na nasze ziemie ze skryptoriów zachodniej Europy najczęściej jako dary dla dostojników, szlachty czy ważnych postaci…

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Tak w średniowieczu powstawały książki rękopiśmienne… Fragment jednej z nich mogą Państwo nabyć za niewielkie pieniądze… Gwarantowana trwałość takiej karty to kolejne kilkaset lat…

Niezwykle rzadki ślad dawnego średniowiecznego skryptorium. Dobra lokata kapitału i gwarancja autentyczności w zalewie chińskich podróbek…(pojawiają się już niestety także doskonałe kopie „średniowiecznych” rękopisów – wykonane współcześnie w Azji – pamiątki, niczym papirusowe egipskie zwoje). W przypadku naszej oferty gwarantujemy autentyczność i datowanie.

Nabywca z kartą otrzyma opis sporządzony przez naukowca – na odwrocie opisu jest skan obu stron karty – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego rękopisu.

Kupujący otrzyma też imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Charakterystyka rękopisu z XIV wieku sporządzona przez dr hab….


Karta pergaminowa zawierająca fragment modlitwy tzw. Godzinek, pochodzi z XIV w., z Francji. Tekst łaciński napisany typowym dla tego czasu pismem gotyckim na wytwornym, eleganckim pergaminie. Ozdobne inicjały są napisane pismem uncjalnym. Książka miała podręczny format (wymiary karty: 12,4 x 18,2 cm), służyła osobistej modlitwie, była przedmiotem luksusowym.

W tekście znajduje się fragment Starego Testamentu, jest to Psalm 131 z Księgi Psalmów. Rękopis zawiera kunsztowne inicjały napisane niebieskim i czerwonym atramentem oraz złotem–na pierwszej stronie są 4 inicjały, na odwrociu również 4. Dekorację uzupełnia piękna, bogato zdobiona złota bordiura, uzupełniona niebieską i czerwoną farbą, przedstawiająca motyw roślinny. Poniżej odczyt i tłumaczenie fragmentu, rozpoczynającego się od inicjału „G” (siedem wersów).


Gloria Patri.
Domine est non exal-
-tatum cor meum
neque elati sunt oculi mei.
Neque ambulavi in
magnis, neque in mira-
-bilibus super me.


Tłumaczenie:
Chwała Ojcu.
Panie, moje serce się nie wynosi
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie podążam za tym co wielkie
lub co przerasta moje siły.