1473 rok, po święcie św. Barbary. List z zakonu kartuzów. Diecezja lubuska. Pergamin 22 x 26,5 cm.

SPRZEDANE!

W tej cenie mamy jedynie 1 taki dokument:

Eksponat niespotykany w sprzedaży – niezwykle rzadki: list na pergaminie z 1473 roku. Diecezja Lubuska. Bardzo dobry stan zachowania – przetrwał do naszych czasów, gdyż został użyty do wykonania okładki późniejszego starodruku – prawdopodobnie dopisek z datą Anno 1592 – to rok wydania oprawianego starodruku. Brak około 1-2 centymetrów w środku listu, co nie wpływa na czytelność. Treść została odczytana przez naukowca zajmującego się średniowieczem – jest to dokument nieznany nauce!

Lewa strona to piękna, biegnąca przez prawie wszystkie wersy litera F – początek słowa Frater – brat.

Prawy fragment ma wymiary ok. 11 x 13,5 cm, lewy ma takie same wymiary. Po śladach przeszycia i zagięcia widać jak dokument był ułożony w oprawie.

Dokument ma legalne pochodzenie, nie pochodzi z archiwum lub bibliotek – jest nieznany nauce i nieopisany.

Nabywca otrzyma krótki opis sporządzony przez naukowca profesjonalne zajmującego się historią (doktor habilitowany) i znającego średniowieczne pismo i średniowieczną łacinę (co było kluczowe przy treści w tym języku).

Ciekawa historia klasztoru kartuzów we Frankfurcie nad Odrą:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_kartuz%C3%B3w_we_Frankfurcie_nad_Odr%C4%85

Piękny ślad po średniowiecznym przełożonym zakonu kartuzów we Frankfurcie nad Odrą (Słubice to dawne przedmieście tego miasta). Ciekawy walor filatelistyczny – praktycznie nie ma takich na rynku.

OPIS

Są to dwie części jednego listu pisanego na pergaminie pochodzące z okładki późniejszej książki. List nosi następującą datę: po święcie świętej Barbary 1473 r. Został napisany przez brata Bernarda przeora klasztoru zakonu kartuzów pw. Miłosierdzia Bożego zakonu, położonego w pobliżu Frankfurtu (nad Odrą) w diecezji lubuskiej. List jest skierowany do czcigodnego Konrada Bartel i dotyczy kwestii danin i zbierania jałmużny na rzecz klasztoru.

Dokument wcześniej nieznany. Historia klasztoru kartuzów koło Frankfurtu jest opracowana, zob.: K. Klinkott, Das Karthäuser Kloster „Bamherzigkeit Gottes” bei Frankfurt a. d. Oder, Jahrbuch für brandenburgische Kirchengeschichte, , t. 13, 1928; t. 24, 1929; t. 25, 1930; t. 27, 1932.