1602 Wenecja Pierwszy statystyczny opis Polski. Botero. Starodruk

Wycena 1.600 zł. Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Delle Relationi vniversali di Giovanni Botero… Wenecja 1602 r.


II część z czteroczęściowej geografii powszechnej Giovanniego Botero. Każda część miała własną kartę tytułową. Akurat oferowana II część jest dla nas wyjątkowa – gdyż zawiera pierwszy opis statystyczny Polski. Język włoski. 

Generalnie z 4 części najciekawsza dla Polaków jest właśnie część II, gdyż tylko w tej części autor zawarł obszerny opis Polski – od strony 23 do 32. Opisuje bogactwa, ustrój, zasoby, z kim graniczy. Kolejne opisane państwo to Księstwo Moskiewskie (od s. 32). (Wprawdzie w I części Boter też wspomina o Polsce, ale jedynie na 2 stronach).

Treść tomu II podzielona jest na 4 księgi. Znajdujemy tam też opisy np. Szwecji, Austrii, Tatarii, Chin, Indii, Persji, Turcji i in. Dość rzadkie wydanie (wprawdzie nie pierwodruk, ale za życia autora) – Estreicher nie notuje tego wydania w swojej Bibliografii Polskiej. Geografia Botera z opisem Polski była na tyle istotna, że w 1609 roku w Krakowie ukazał się polski przekład pod tytułem Relatiae powszechne abo Nowiny pospolite Iana Botera Bensivsa –  był to pierwszy podręcznik do geografii w języku polskim.


Oprawa stylizowana na starą – marmurek, tasiemki. Brzegi kart barwione w epoce. Wymiary: ok. 15 x 19 x 1,4 cm. 10 kart nieliczbowanych, 152 strony. Ładny stan zachowania. Na niektórych stronach zaznaczenia z epoki. Na karcie tytułowej sygnet drukarski z dewizą: Frustra oppositae.


Giovanni Botero (1544-1617) – włoski jezuita – geograf, podróżnik, historyk i pisarz polityczny. Zwiedził kraje Europy i zawarł opisy krajów w geografii powszechnej (pierwsze wydanie w 1596 roku), w której znalazł się też pierwszy opis statystyczny Polski.