1744 Kohler. Numizmatyka. Rzadkie złote i srebrne dukaty, talary i medale Europy.

Sprzedane. Chcesz kupić podobny? Napisz: a@e-cymelia.pl

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Wyjątkowe dzieło numizmatyczne – rzadkie monety Europy – w tym 2 rzadkie dotyczące Polski medale – Pokój w Oliwie i Tumult toruński. 

Było to pierwsze czasopismo numizmatyczne opisujące w naukowy sposób rzadkie monety i medale Europy okresu od średniowiecza do początku XVIII w.

Johann David Köhler, Wöchentlichen Historischen Münzelustigung (dosłownie: Tygodniowa Historyczna Rozrywka Numizmatyczna) – wbrew sugerującemu zabawę tytułowi, bardzo solidne opracowanie każdej przedstawionej monety (opis monety i dzieje władcy z monety liczy zawsze kilka stron).

Kompletny rocznik 16 – 1744 (pierwodruk) – 53 numery i 1 dodatek. Rzadko występujący w komplecie, gdyż wydawano kolejne części cyklicznie – stąd do dziś na rynku jest wiele pojedynczych numerów z których trudno jednak stworzyć komplet. Tu oferujemy komplet 53 kolejnych numerów z 1 dodatkiem.

Oprawa pełna skóra, wyklejki marmurek, wymiar oprawy ok. 17 x 20,5 x 4. Pochodzenie – na stronie tytułowej wpis własnościowy: Ex Bibliotheca Dni Abbatis Monasterij C V M De Nova Cella. Księgozbiór pochodzi z klasztoru Cystersów w Neuzelle (niem. Kloster Neuzelle, łac. Nova Cella, dolnołuż. kloštaŕ Nowa Cala). Jest to opactwo Cystersów znajdujące się w miejscowości Neuzelle w Niemczech na terenie Łużyc Dolnych, na południe od Frankfurtu nad Odrą w pobliżu granicy z Polską. W czasie gdy kompletowano kolejne zeszyty numizmatyczne i oprawiano, klasztor przeżywał lata świetności – przy przebudowie działali tu specjalnie sprowadzeni włoscy artyści, a także artyści z Czech i Śląska. Niestety niedługo potem – w 1817 dokonano sekularyzacji klasztoru, który został zamieniony na sierociniec oraz siedzibę seminarium nauczycielskiego. Majątek rozprzedano lub przekazano państwowym instytucjom. Wtedy to zapewne starodruki trafiły w prywatne ręce.

Druk zawiera: 5 kart nieliczbowanych (tu też – na początku dedykacji – piękny sztych z rycerzami trzymającymi herbową tarczę, a obok widzimy bojowe sztandary, armaty i kule a po prawej globus i książki), XXIV stron, 440 stron (stron jest więcej niż paginacja, gdyż sa liczne błędy w paginacji), 8 kart nieliczbowanych.

Znakomite kompendium ponad 50 rzadkich złotych dukatów, klip, srebrnych talarów i złotych i srebrnych medali – zarówno edycje państwowe jak i lokalne monety miejskie, papieskie czy książęce. Każdy numizmat przedstawiony w miedziorycie w oryginalnej wielkości z opisem i dziejami/biografią wytwórcy. Okres – od średniowiecza po pocz. XVIII w. Stan zachowania  bardzo dobry.

Numizmaty z Polską związane:

Numer 34 – medal Pokój w Oliwie 1660 (oryginalny medal w 2018 roku został sprzedany za 19.500 zł).
Numer 44 – medal Tumult Toruński 1724 – upamiętniający zamieszki i krwawą rozprawę z Radą Miejską Torunia – stąd na medalu szubienica i kat ścinający skazańca (przedstawienie na medalu dość łagodne – bo wielu skazańcom najpierw obcięto dłonie, potem rozpruto brzuchy a dopiero na koniec ścinano).

Autor dzieła – niemiecki historyk Johann David Köhler (1684-1755) – profesor logiki, historii i bibliotekarz, zajmował się numizmatyką, badał drukarstwo Gutenberga (przedstawił ostateczne dowody świadczące, że to Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę, co było wcześniej kwestionowane). Czasopismo numizmatyczne było jednym z trzech fundamentalnych dzieł jego życia.