1794 papiernia Przemków Primkenau Henryk IX hrabia von Reuss

Pokwitowanie z 1794 roku – znak wodny – herb czteropolowy – na dwóch przeciwległych polach czapla i na kolejnych dwóch stojący lew w koronie, z hrabiowską koroną rangową (9 pałek). Jest to herb hrabiowski rodziny von Reuss. Nad herbową tarczą, a pod koroną rangową jest napis H IX GR – skrót od Heinrich IX Grafen (hrabia) Reuss. Henryk IX von Reuss po 1772 roku zbudował w Przemkowie nową siedzibę, więc zapewne też młyn papierniczy był jego własnością. Hrabia Henryk IX von Reuss – był królewskim generalnym poczmistrzem, szefem służby pocztowej, królewskim ministrem stanu, zaś właścicielem przemkowskiego majątku był w latach 1752 (1753?) r. – 1780 r. Hrabia Henryk kupił dobra przemkowskie i piotrowskie w za sumę 320.000 guldenów od hrabiego von Redern.