A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie… Karta z 1450 roku z niezwykłym inicjałem.

Charakterystyka rękopisu z XV wieku sporządzona przez dr hab. J.K.

Karta pergaminowa zawierająca fragment Księgi godzin kanonicznych. Pochodzi z północnych Włoch (Lombardia), z około 1450 roku. Na karcie znajduje się tekst modlitw w języku łacińskim, napisany typowym dla tego czasu pismem gotyckim na delikatnym pergaminie. Książka miała podręczny format (wymiary karty ok. 12,9 x 9,2 cm), służyła osobistej modlitwie, była przedmiotem luksusowym.

W tekście znajdują się fragmenty modlitw odmawianych podczas komplety (godzina liturgiczna kończąca dzień); to dialog kapłana i odpowiadających mu wiernych.

W rękopisie jest widoczny piękny, barwny inicjał „C” zdobiony złotem, z floralnym wypełnieniem. Na odwrotnej stronie inicjał „S” napisany złotem i zdobiony delikatnym, niebieskim ornamentem roślinnym. W tekście znajdują się krótkie fragmenty z Księgi Psalmów: Psalm 84, Psalm 69.

Poniżej odczyt i tłumaczenie fragmentu rozpoczynającego się od słów „Et clamor…”

Et clamor meus

ad te veniat. Bene-

-dicamus Domino. Deo gratias.

Conver-

-te nos De-

-us saluta-

-ris noster.

Et aver-

-te iram tuam

a nobis. Deus in ad-

-iutorium meum inten(de).

Tłumaczenie:

A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.

Chwalmy Pana.

Bogu dzięki.

Nawróć nas do siebie o Boże, nasze zbawienie.

I oddal gniew swój od nas.

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.


Nabywca otrzyma opinię historyka znającego biegle łacinę (tytuł naukowy doktora habilitowanego) – na odwrocie opisu jest skan obu stron karty – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego zabytku. Gwarancja autentyczności oraz legalnego pochodzenia. Brak pieczęci i wpisów własnościowych.