Duża karta pergaminowa z rękopisem z XIII wieku. Rotunda

Wycena 2.200 zł. Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Nabywca otrzyma opinię historyka znającego biegle łacinę i zajmującego się średniowieczem (tytuł naukowy doktora habilitowanego), wraz z tłumaczeniem małego fragmentu tekstu. Gwarancja autentyczności oraz legalnego pochodzenia. Brak pieczęci i wpisów własnościowych.

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

Tego typu modlitewniki, brewiarze, Biblie czy innego rodzaju pergaminowe rękopisy trafiały na nasze ziemie ze skryptoriów zachodniej Europy najczęściej jako dary dla dostojników, szlachty czy ważnych postaci…

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Tak w średniowieczu powstawały książki rękopiśmienne… Fragment jednej z nich mogą Państwo nabyć za niewielkie pieniądze… Gwarantowana trwałość takiej karty to kolejne kilkaset lat…

Niezwykle rzadki ślad dawnego średniowiecznego skryptorium. Dobra lokata kapitału i gwarancja autentyczności w zalewie chińskich podróbek…(pojawiają się już niestety także doskonałe kopie „średniowiecznych” rękopisów – wykonane współcześnie w Azji – pamiątki, niczym papirusowe egipskie zwoje). W przypadku naszej oferty gwarantujemy autentyczność i datowanie.

Nabywca z kartą otrzyma opis sporządzony przez naukowca – na odwrocie opisu jest skan obu stron karty – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego rękopisu.

Kupujący otrzyma też imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Charakterystyka rękopisu z XIII wieku sporządzona przez dr hab.

Karta pergaminowa pochodząca prawdopodobnie z XIII wieku, z Włoch. Jest częścią średniowiecznego brewiarza. Rękopis posłużył do oprawienia starodruku, w związku z czym pismo na jednej stronie uległo częściowemu zatarciu, a na karcie są widoczne zagięcia. Tekst łaciński napisany rotundą, było to pismo używane w tym czasie we Włoszech. Karta ma wymiary ok. 34,5 x 26,5 cm.

W tekście znajduje się fragment Nowego Testamentu, jest to Ewangelia według św. Jana, rozdział 7. Rękopis zawiera ozdobne inicjały napisane niebieskim i czerwonym atramentem–na pierwszej stronie są widoczne inicjały „O”, „S”, „D”, „E”, „S”, „I”, a  na odwrociu inicjał „I”. Poniżej odczyt i tłumaczenie fragmentu rozpoczynającego się od słowa „demonium” – jest to 7 wers od dołu karty.

Demonium habes quis
te querit interficere. Res
pondit Iesus et dixit eis u
num opus feci et omnes
miramini, propterea dedit
Moyses vobis circumcisionem
non quia ex Moyse est sed ex…
Tłumaczenie:
Jesteś opętany przez złego ducha (demona).
Kto usiłuje cię zabić? W odpowiedzi Jezus rzekł
do nich: jednego czynu dokonałem i wszyscy jesteście zadziwieni?Mojżesz dał wam obrzezanie, lecz nie jest ono od Mojżesza lecz …