Karta z brewiarza z ok. 1350 r. ze złotymi inicjałami (A9)

Wycena 1.800 zł. Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

Tego typu modlitewniki, brewiarze, Biblie czy innego rodzaju pergaminowe rękopisy trafiały na nasze ziemie ze skryptoriów zachodniej Europy najczęściej jako dary dla dostojników, szlachty czy ważnych postaci…

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Tak w średniowieczu powstawały książki rękopiśmienne… Fragment jednej z nich mogą Państwo nabyć za niewielkie pieniądze… Gwarantowana trwałość takiej karty to kolejne kilkaset lat…

Niezwykle rzadki ślad dawnego średniowiecznego skryptorium. Dobra lokata kapitału i gwarancja autentyczności w zalewie chińskich podróbek…(pojawiają się już niestety także doskonałe kopie „średniowiecznych” rękopisów – wykonane współcześnie w Azji – pamiątki, niczym papirusowe egipskie zwoje). W przypadku naszej oferty gwarantujemy autentyczność i datowanie.

Nabywca z kartą otrzyma opis sporządzony przez naukowca – na odwrocie opisu jest skan obu stron karty – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego rękopisu.

Charakterystyka rękopisu z XIV wieku sporządzona przez dr hab.


Karta pergaminowa zawierająca fragment brewiarza (Liturgii Godzin), najprawdopodobniej z XIV w., pochodzącego z Europy Zachodniej. Tekst łaciński napisany typowym dla tego czasu pismem gotyckim na wytwornym, eleganckim pergaminie zwanym welinem. Książka miała podręczny format (ok. 10,8 x 15,8 cm), służyła osobistej modlitwie, była przedmiotem luksusowym.


W tekście znajduje się fragment Starego Testamentu, jest to Psalm 96. Był on śpiewany w środy i soboty, o czym informuje wpis dokonany czerwonym atramentem. Rękopis zawiera ozdobne inicjały napisane niebieskim atramentem i złotem–na pierwszej stronie jest 7 inicjałów, a na odwrociu – 5. Widoczne są linie narysowane dla równego prowadzenia pisma. Poniżej odczyt i tłumaczenie fragmentu, rozpoczynającego się od inicjału „C” (siedem wersów).


Cantate Domino canti-
-cum novum. Canta-
-te Domino omnis terre. Can-
-tate Domino et benedicite no-
mini eius annunciate de die
in diem salutare eius. An-
-nunciate inter gentes gloriam eius…
Tłumaczenie:
Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewajcie Panu
wszystkie ziemie (kraje). Śpiewajcie Panu i
błogosławcie imię Jego, z dnia na dzień głoście
Jego zbawienie. Głoście Jego chwałę wśród
narodów…