Karta z brewiarza z ok. 1430 r. ze złotymi inicjałami (A13)

Wycena 1.900 zł. Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

Tego typu modlitewniki, brewiarze, Biblie czy innego rodzaju pergaminowe rękopisy trafiały na nasze ziemie ze skryptoriów zachodniej Europy najczęściej jako dary dla dostojników, szlachty czy ważnych postaci…

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Tak w średniowieczu powstawały książki rękopiśmienne… Fragment jednej z nich mogą Państwo nabyć za niewielkie pieniądze… Gwarantowana trwałość takiej karty to kolejne kilkaset lat…

Niezwykle rzadki ślad dawnego średniowiecznego skryptorium. Dobra lokata kapitału i gwarancja autentyczności w zalewie chińskich podróbek…(pojawiają się już niestety także doskonałe kopie „średniowiecznych” rękopisów – wykonane współcześnie w Azji – pamiątki, niczym papirusowe egipskie zwoje). W przypadku naszej oferty gwarantujemy autentyczność i datowanie.

Nabywca z kartą otrzyma opis sporządzony przez naukowca – na odwrocie opisu jest skan obu stron karty – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego rękopisu.

Charakterystyka rękopisu z XV wieku sporządzona przez dr hab.


Karta pergaminowa zawierająca fragment brewiarza (Liturgii Godzin), z ok. 1430 r., pochodzącego z Europy Zachodniej. Tekst łaciński napisany typowym dla tego czasu pismem gotyckim tzw. bastardą na wytwornym, eleganckim pergaminie zwanym welinem. Książka miała podręczny format (wymiar ok. 11,8 x 16,5 cm), służyła osobistej modlitwie, była przedmiotem luksusowym. W tekście znajduje się fragment Starego Testamentu, jest to Psalm 119. Ta część brewiarza to początek godziny liturgicznej zwanej Sexta. Modlitwy z tej części brewiarza są przeznaczone na jakieś święto, zapewne Maryjne.


Rękopis zawiera kunsztowne inicjały napisane niebieskim atramentem i złotem–na pierwszej stronie jest ich 9, na odwrociu również 9. Widoczne są linie narysowane dla równego prowadzenia pisma. Poniżej odczyt i tłumaczenie fragmentu, rozpoczynającego się od dużej, zdobionej litery „D” (sześć wersów).


Defecit in salutare tuum anima
mea et in verbum tuum super spe-
ravi. Defecerunt oculi mei in elo-
-quium tuum dicentes quando consola-
beris me. Quia factus sum sicut
uter in pruima iustificationes tuas
non sum oblitus. Quot sunt di-…
Tłumaczenie:
Omdlewała dusza moja pragnąc zbawienia Twego
i miałem nadzieję wielką w Twoim słowie.
Ustały oczy moje oczekując Twojej obietnicy, mówiąc:
Kiedy mnie pocieszysz?
Bo stałem się jak worek skórzany na mrozie, nie
zapomniałem Twego prawa. Ile jest…