Karta z Godzinek z ok. 1500 r. Druk na papierze. Warsztat Simona Vostre. A23

Wycena 1.300 zł. Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Język druku: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…).

Nabywca z kartą otrzyma opis sporządzony przez naukowca – na odwrocie opisu jest skan obu stron karty – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego zabytku.

Charakterystyka druku z ok. 1500 r. sporządzona przez dr hab.

Karta papierowa zawierająca fragment modlitwy tzw. Godzinek, pochodzi z ok. 1500 r., z Francji. Jest to druk na papierze utrzymany w stylistyce średniowiecznego rękopisu. Wymiar karty ok. 11,2 x 17,4 cm.

Wokół tekstu znajduje się ozdobna bordiura przedstawiająca fantastyczne bestie – smoka i satyra. W tekście ilustracja wyobrażająca świętego Mikołaja biskupa. Inicjały są napisane ręcznie niebieskim i czerwonym atramentem. Tekst został wydrukowany tradycyjną czcionką, natomiast zdobienia wokół tekstu zostały odbite z metalowej płytki – jest to metaloryt.

„ Godzinki” pochodzą z francuskiego warsztatu Simona Vostre, działającego na przełomie XV i XVI w., znanego z produkcji zdobionych „Godzinek”. Na karcie znajdują się godzinki do świętego Mikołaja. Poniżej odczyt i tłumaczenie fragmentu, rozpoczynającego się od postaci świętego umieszczonej w tekście do końca strony.

Amicus Dei Ni-
-colaus pontifica-
-li decoratus infula omnibus
se amabilem exhibuit.
Ora pro nobis beate
Nicolae. Oremus.
Deus qui beatum Nicolaum pontificem
tuum innumeris decorasti miracu-
-lis tribue nobis quis ut eius meritis pre-
-cibus a gehenne incediis liberemur. Per…
Tłumaczenie:
Przyjaciel Boga Mikołaj ozdobiony infułą biskupią ukazał się wszystkim umiłowanym. Módl się za nami święty Mikołaju. Módlmy się.
Boże, któryś świętego Mikołaja biskupa wsławił niezliczonymi cudami, spraw abyśmy przez jego zasługi uszli z ognia gehenny (tj. piekła). Przez….