Karta z Godzinek z ok. 1500 r. Druk na papierze. Warsztat Simona Vostre. A24

Wycena 1.300 zł. Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Język druku: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…).

Nabywca z kartą otrzyma opis sporządzony przez naukowca – na odwrocie opisu jest skan obu stron karty – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego zabytku.

Charakterystyka druku z ok. 1500 r. sporządzona przez dr hab.

Karta papierowa zawierająca fragment modlitwy tzw. Godzinek, pochodzi z ok. 1500 r., z Francji. Jest to druk na papierze utrzymany w stylistyce średniowiecznego rękopisu. Wymiar karty ok. 11,2 x 17,4 cm.

Wokół tekstu znajduje się ozdobna bordiura przedstawiająca fantastyczne bestie – smoki i satyra oraz motywy roślinne i zwierzęce. Inicjały są napisane ręcznie niebieskim i czerwonym atramentem. Tekst został wydrukowany tradycyjną czcionką, natomiast zdobienia wokół tekstu zostały odbite z metalowej płytki – jest to metaloryt.

„ Godzinki” pochodzą z francuskiego warsztatu Simona Vostre, działającego na przełomie XV i XVI w., znanego z produkcji zdobionych „Godzinek”. Na karcie znajduje się fragment Starego Testamentu – Księga Izajasza, rozdział 11. Poniżej odczyt i tłumaczenie fragmentu, rozpoczynającego się od inicjału „N” (sześć wersów).

Non secundum visionem oculorum iudi-
-cabit neque secundum auditum aurium ar-
-guet sed iudicabit in iusticia et arguet
in equitate pro mansuetis terre, et
percutiet terram virga oris sui et spiritu labio-
rum suorum interficiet impium. Et erit iusti-
-cia…
Tłumaczenie:
Nie będzie sadził z pozorów ani wyrokował z zasłyszanych pogłosek, lecz osądzi sprawiedliwie i pokornym w ziemi (kraju) wyda sprawiedliwy wyrok. I rózgą swych ust uderzy ziemię, tchnieniem (duchem) swych warg uśmierci bezbożnika. I będzie sprawiedliwość…