Karta z Godzinek z ok. 1500 r. Druk na pergaminie. Warsztat Simona Vostre. A26

Sprzedane

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Język druku: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…).

Nabywca z kartą otrzyma opis sporządzony przez naukowca – na odwrocie opisu jest skan obu stron karty – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego zabytku.

Charakterystyka druku z ok. 1500 r. sporządzona przez dr hab.

Karta pergaminowa zawierająca fragment modlitwy tzw. Godzinek, pochodzi z ok. 1500 r., z Francji. Jest to druk na pergaminie utrzymany w stylistyce średniowiecznego rękopisu. Wymiar karty ok. 13 x 20,5 cm. Inicjały są napisane ręcznie złotym, czerwonym i niebieskim atramentem. Wokół tekstu znajduje się ozdobna bordiura przedstawiająca sceny biblijne.

Tekst został wydrukowany tradycyjną czcionką, natomiast sceny biblijne i zdobienia wokół tekstu zostały odbite z metalowej płytki – jest to metaloryt. Przedstawiają one Narzędzia Męki Pańskiej (łac. Arma Christi), w tym także zaliczane do nich sceny, jest tam widoczny pocałunek Judasza, wygrażająca ręka, głowy Annasza i Kajfasza, gwoździe (kucie w kuźni) i krzyż (ścinanie drzewa, z którego wykonano Krzyż).

„Godzinki” pochodzą z francuskiego warsztatu Simona Vostre, działającego na przełomie XV i XVI w., znanego z produkcji zdobionych „Godzinek”. Na karcie znajduje się Pieśń Maryi – Kantyk Magnificat. Poniżej odczyt i tłumaczenie fragmentu, rozpoczynającego się od inicjału „M” (siedem wersów).

Magnificat anima mea Dominum et exul-
-tavit spirytus meus in Deo salutari meo
quia respexit humilitatem ancille sue ecce enim
ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est et san-
-ctum nomen eius et misericordia eius a pro-
-genie in progenies timentibus eum. (…)
Tłumaczenie:
Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a jego Imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, którzy się go boją.