Ok. 1310-1390 r. Wszystko co uczyniliście dla jednego z najmniejszych mnie uczyniliście… Biedni i trędowaci.

SPRZEDANE

Trzy duże fragmenty średniowiecznego rękopisu z ok. 1310-1390 roku. Unikatowy zabytek, ślad po zapomnianym średniowiecznym skryptorium, przetrwał do naszych czasów, gdyż został wykorzystany w XVI wieku do oprawy starodruku.

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…).

Nabywca otrzyma opinię historyka znającego biegle łacinę (tytuł naukowy doktora habilitowanego) – na odwrocie opisu jest skan fragmentu rekopisu – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego zabytku. Gwarancja autentyczności oraz legalnego pochodzenia.

Opis dr hab.

Trzy duże fragmenty kart pergaminowych, zawierające rękopisy z XIV wieku, które użyto do oprawy nowożytnego starodruku. Rękopisy pochodzą z jednej księgi, pociętej na kawałki. Mają nieregularny kształt, wymiary maksymalne to ok. 30 x 12 cm, 38 x 10 cm, 45 x 12 cm.

W tekście znajdują się odniesienia do Pisma Świętego. Jest fragment z Ewangelii św. Jana: Ego scio quos elegerim. (tłum.: Ja wiem, których wybrałem). Następnie jest też fragment z Ewangelii św. Mateusza: Quamdiu fecistis uni ex minimis mihi fecistis. (tłum.: Wszystko co uczyniliście dla jednego z najmniejszych mnie uczyniliście). Fragmenty Biblii służą tu jednak ilustracji jakiegoś zagadnienia, którego dotyczył ten tekst. Prawdopodobnie chodzi tu o działalność dobroczynną, bo są wspomniani biedni i trędowaci.

Wycena całości 2000 zł.