Ok. 1350 r. Karta z brewiarza z inicjałami ze złota (A10)

Sprzedana. Chcesz kupić podobną? Napisz: a@e-cymelia.pl

Karta z małymi i średnim inicjałami w złocie.

Nabywca otrzyma opinię historyka znającego biegle łacinę i zajmującego się średniowieczem (tytuł naukowy doktora habilitowanego), wraz z tłumaczeniem małego fragmentu tekstu. Gwarancja autentyczności oraz legalnego pochodzenia. Brak pieczęci i wpisów własnościowych.

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

Tego typu modlitewniki, brewiarze, Biblie czy innego rodzaju pergaminowe rękopisy trafiały na nasze ziemie ze skryptoriów zachodniej Europy najczęściej jako dary dla dostojników, szlachty czy ważnych postaci…

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Tak w średniowieczu powstawały książki rękopiśmienne… Fragment jednej z nich mogą Państwo nabyć za niewielkie pieniądze… Gwarantowana trwałość takiej karty to kolejne kilkaset lat…

Niezwykle rzadki ślad dawnego średniowiecznego skryptorium. Dobra lokata kapitału i gwarancja autentyczności w zalewie chińskich podróbek…(pojawiają się już niestety także doskonałe kopie „średniowiecznych” rękopisów – wykonane współcześnie w Azji – pamiątki, niczym papirusowe egipskie zwoje). W przypadku naszej oferty gwarantujemy autentyczność i datowanie.

Nabywca z kartą otrzyma opis sporządzony przez naukowca – na odwrocie opisu jest skan obu stron karty – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego rękopisu.

Kupujący otrzyma też imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Charakterystyka rękopisu z XIV wieku sporządzona przez dr hab.


Karta pergaminowa zawierająca fragment brewiarza (Liturgii Godzin), najprawdopodobniej z XIV w., pochodzącego z Europy Zachodniej. Tekst łaciński napisany typowym dla tego czasu pismem gotyckim na wytwornym, eleganckim pergaminie zwanym welinem. Książka miała podręczny format (ok. 10,8 x 15,8 cm), służyła osobistej modlitwie, była przedmiotem luksusowym.


W tekście znajduje się fragment Starego Testamentu, jest to Psalm 8. Rękopis zawiera ozdobne inicjały napisane niebieskim atramentem i złotem–na pierwszej stronie jest ich 6, na odwrociu również 6. Widoczne są linie narysowane dla równego prowadzenia pisma. Poniżej odczyt i tłumaczenie fragmentu, rozpoczynającego się od dużego inicjału „D” (siedem wersów).


Domine, Dominus noster
quam admirabile est
nomen tuum in uniwersa terra.
Quoniam elevata est mag-
-nificencia tua super celos. Ex
ore infancium et lactentium per-
-fecisti laudem propter inimicos tuos…


Tłumaczenie:


Panie, nasz Boże, jak
przedziwne Twe imię na całej ziemi.
Tyś Twój majestat wyniósł nad niebiosa.
Uczyniłeś, że usta dzieci i niemowląt
oddają Ci chwałę, na przekór Twym wrogom…