ok. 1350 rok. Polska. Łacina. Pergamin, 30,5 x 11,5 cm. Wycena 2500 zł.

Fragment dokumentu napisanego na pergaminie. Pochodzi z XIV wieku. Dotyczy transakcji majątkowej. Jedna ze stron: wdowa Agnieszka z synami, dziedzicami Jakubem i Janem, ze wsi Dabnow (Dębnów). W dokumencie mowa o przeprowadzeniu lokacji na prawie niemieckim we wsiach Crrisszschow i Pirczczicz. Łany ziemi mają być mierzone według miary frankońskiej. Mowa o sołectwie wsi Msschoyssko. Mowa też o uczciwym mężu Hildebrandzie ze Starej Wsi. Dokument dotyczy ziemi lubelskiej, sandomierskiej lub łęczycko-sieradzkiej.

W imię Pańskie. Amen. Rozumnym jest, że co uczyniono obecnie… to jest, że my pani Agnieszka wdowa po niegdyś… 

Pergamin, 30,5 x 11,5 cm. Opis sporządził naukowiec (dr hab., profesor uniwersytecki) zajmujący się zawodowo średniowiecznymi rękopisami.