ok. 1350 rok. Polska. Łacina. Pergamin, 30,5 x 11,5 cm. Wycena 2500 zł (2018). Sprzedane.

UWAGA! Podana na stronie www wycena, nie oznacza, że dany rękopis został za taką kwotę sprzedany. Wycena jest sporządzona przez kilku specjalistów, zaś cena sprzedaży jest zwykle dużo niższa – kwotę weryfikuje rynek.

Fragment dokumentu napisanego na pergaminie. Pochodzi z XIV wieku. Dotyczy transakcji majątkowej. Jedna ze stron: wdowa Agnieszka z synami, dziedzicami Jakubem i Janem, ze wsi Dabnow (Dębnów). W dokumencie mowa o przeprowadzeniu lokacji na prawie niemieckim we wsiach Crrisszschow i Pirczczicz. Łany ziemi mają być mierzone według miary frankońskiej. Mowa o sołectwie wsi Msschoyssko. Mowa też o uczciwym mężu Hildebrandzie ze Starej Wsi. Dokument dotyczy ziemi lubelskiej, sandomierskiej lub łęczycko-sieradzkiej.

W imię Pańskie. Amen. Rozumnym jest, że co uczyniono obecnie… to jest, że my pani Agnieszka wdowa po niegdyś… 

Pergamin, 30,5 x 11,5 cm. Opis sporządził naukowiec (dr hab., profesor uniwersytecki) zajmujący się zawodowo średniowiecznymi rękopisami.