ok. 1401-1450 rok. Europa Zachodnia. Łacina. Złocone litery. Pergamin. 12,5 x 18 cm. Wycena **** zł (2018). Sprzedane.

SPRZEDANE!

UWAGA! Podana na stronie www wycena, nie oznacza, że dany rękopis został za taką kwotę sprzedany. Wycena jest sporządzona przez kilku specjalistów, zaś cena sprzedaży jest zwykle dużo niższa – kwotę weryfikuje rynek.

W tej cenie mamy jedynie 1 taki rękopis:

Karta pergaminowa z rękopisem sporządzonym w I połowie XV wieku (lata 1401-1450) z kolorowymi inicjałami. Nabywca otrzyma opinię historyka znającego biegle łacinę i zajmującego się średniowieczem (tytuł naukowy doktora habilitowanego), wraz z tłumaczeniem fragmentu tekstu. Gwarancja autentyczności oraz pochodzenia. Brak pieczęci i wpisów własnościowych.

Patrząc pod pewnym kątem na zapisy rękopisu, zobaczymy piękny błysk złotych liter. Jest to prawdziwe złoto – zapewne dukatowe, skoro przez kilkaset lat nie straciło swego blasku.

Wymiary karty ok. 12,5 x 18 cm. 1 karta zapisana obustronnie.

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

Tego typu modlitewniki, Biblie czy innego rodzaju pergaminowe rękopisy trafiały na nasze ziemie ze skryptoriów zachodniej Europy najczęściej jako dary dla dostojników, szlachty czy ważnych postaci…

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Tak w średniowieczu powstawały książki rękopiśmienne… Fragment jednej z nich mogą Państwo nabyć za niewielkie pieniądze… Gwarantowana trwałość takiej karty to kolejne kilkaset lat…

Niezwykle rzadki ślad dawnego średniowiecznego skryptorium.

OPIS sporządzony przez dr hab….

Jest to karta pergaminowa zawierająca część modlitwy tzw. godzinek. Godzinki napisano na delikatnym, eleganckim pergaminie tzw. welinie. Pochodzi z I połowy XV wieku, z zachodniej Europy. Każda strona zawiera tekst łaciński napisany typowym dla tego czasu pismem gotyckim.

Zawiera ozdobne inicjały napisane złotem i wypełnione niebieskim i czerwonym atramentem. Na marginesach pergaminu widoczne są piękne dekoracje roślinne narysowane złotem oraz błękitnym i czerwonym atramentem, zdobienia zachowały wyraźne barwy.

Poniżej odczyt fragmentu tekstu ze strony oznaczonej jako 53, zaczyna się od inicjału „S” (drugi wers od góry).

Scribantur hec in generationem

alteram, et populus qui creabitur

laudabit Dominum.

Quia prospexit de excelso sancto

suo, Dominus de celo in terram aspexit

ut audiret gemitus conpeditorum

ut soluerat filios interemptorum

ut annuntient in Sion nomen Domini

et laudem eius in Ierusalem.

TŁUMACZENIE:

To zapiszą dla przyszłych pokoleń

i lud, który będzie stworzony,

będzie chwalić Pana,

że z niebios, z wysokości swej świętej

spojrzał na ziemię

by wysłuchać westchnień uwięzionych

i rozwiązać skazanych (synów śmierci)

by na Syjonie chwalić imię Pana,

a jego chwałę w Jeruzalem.

Fragment pochodzi ze Starego Testamentu, z „Księgi Psalmów”.