1719 papiernia Przemków Primkenau Herb von Proskau

Rękopis łaciński sporządzony prawdopodobnie w Głogowie w 1719 roku – jest to odpis pisma z Wrocławia. Znak wodny papierni (najpewniej) w Przemkowie – czteropolowy herb w koronie – herb hrabiów von Proskowsky (Proskau). Nad herbem a pod koroną widzimy napisy GCGVP – dwa pierwsze inicjały – imiona Georg Christoph, G- Graf (hrabia) V- von P – Proskowsky. Ród von Proskowsky był właścicielem Primkenau – Przemkowa od 1667 do 1737 roku, a więc i papiernia była ich własnością. Georg Christoph II von Proskowsky, hrabia Świętego Imperium rzymskiego urodzony 17.04.1679 roku, spadkobierca wielu dóbr i przywilejów swojego ojca Georga Christopha I, które w 1730 roku stracił (w 1730 roku rozpoczął się proces upadłościowy majątku). Zmarł w 1733 r.