1886 Order Narodowy Legii Honorowej – akt nadania

Wycena 1.000 zł. Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Pergaminowy dokument – akt nadania najwyższego francuskiego odznaczenia.

Order Narodowy Legii Honorowej (fr. L’Ordre national de la Légion d’honneur; Legia Honorowa – Légion d’honneur) – najwyższe francuskie odznaczenie narodowe nadawane za wybitne osiągnięcia w życiu wojskowym i cywilnym. Dewiza orderu (jest na dokumencie) to Honneur et Patrie (fr. Honor i Ojczyzna). W kolejności starszeństwa francuskich odznaczeń Order Legii Honorowej znajduje się na pierwszym miejscu, przed Orderem Wyzwolenia.

Legia Honorowa została ustanowiona przez Napoleona Bonapartego, pierwszego konsula Republiki Francuskiej późniejszego cesarza Napoleona I, 19 maja 1802. Pierwsza ceremonia dekoracji odbyła się 15 lipca 1804, kiedy order otrzymał m.in. polski generał Jan Henryk Dąbrowski. Legia Honorowa była pierwszym odznaczeniem krajów chrześcijańskich, którego oznaka nie posiadała formy krzyża, lecz gwiazdy.

Wielkim Mistrzem (grand maître) orderu jest każdorazowo urzędujący prezydent Republiki Francuskiej. W naszym przypadku odręczny podpis na dokumencie złożył ówczesny prezydent Jules Grevy. Jules Grévy (1813 – 1891) francuski polityk, prezydent Francji w latach 1879 – 1887, współksiążę Andory, adwokat, republikanin. Tytularny. Podczas jego prezydentury francuski rząd prowadził agresywną politykę kolonialną w Afryce Północnej i południowo-wschodniej Azji. Jest autorem Discours politiques et judiciaires (1888).

Odznaczonym kawalerem orderu jest Marius Pierre coul – kapitan 23 regimentu piechoty liniowej. Ze źródeł francuskich wiemy, że prezydent Francji odznaczył kapitana Mariusa Pierre’a Pécoul’a medalem honoru za 17 lat wiernej służby i uczestnictwo w 3 kampaniach wojennych (Bulletin des lois de la République française, Tom 31, Paris 1886, s. 192). Niestety nie wiemy o jakie kampanie chodzi – prawdopodobnie (lata 1869-1886) został wyróżniony orderem za udział w przegranej wojnie francusko-pruskiej 1870-1871; pomoc w zdławieniu rewolucji wrześniowej w Paryżu w 1870 oraz likwidację rewolty zwanej Komuną Paryską w 1871 (możliwy jest też udział w kampaniach kolonialnych w Afryce lub Azji).

Cienko wyprawiony pergamin ma (stalorytowy?) nadruk uzupełniony ręcznie. W lewym roku (w ramce) jest słabo widoczny wycisk pieczęci kancelarii orderu. Rękopis jest zrolowany. Bardzo dobry stan zachowania.