Institutiones iuris… Dwa starodruki w jednej oprawie. 1570 i 1571

Wycena voluminu (druk z 1571 i 1570 razem) – 4000 zł. Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Dwa druki w jednej oprawie – w kolejności: druk z 1571 roku i 1570 roku. Wydane w jednym warsztacie drukarskim. Wymiar 12 x 8 x 3,5 cm.


Niezwykła oprawa – skóra z zachowanymi sznurkami i pętelkami ze skóry. Bardzo rzadko się zdarza by dotrwały do naszych czasów. Zwykle kruszyły się lub urywały po kilku latach używania.


Przed pierwszym drukiem są 3 czyste karty – na drugiej z nich jest jakaś mało czytelna adnotacja z epoki – może wpis własnościowy?


Pierwszy druk:

Institutiones iuris canonici, quibus ius pontificium singulari methodo libris quatuor comprehenditur… Lugduni 1571 (Lyon).

Autor: Giovanni Paolo Lancellotti (1522-1590) – włoski poeta i prawnik, wykładowca prawa cywilnego, profesor prawa kanonicznego. Dziełem jego życia było (oferowane) opracowanie Institutiones iuris canonici – była to synteza prawa kanonicznego (pierwodruk Wenecja 1563 wydane przez Comino da Trino di Monferrato). Oferujemy egzemplarz wydany za życia autora.

Wydawca: Gul. Rouillium ( Guillaume Rovillivm, Guillaume Rouillé,  ur. 15 18 – zm. 1589, księgarz i wydawca, aktywność typograficzna w latach 1545-1589 ) , Ciekawostką jest to, że tenże wydawca używał kilku odmian sygnetu drukarskiego. Tu mamy na karcie tytułowej pięknie odbity sygnet przedstawiający dwa węże atakujące orła. Po bokach widzimy dewizę drukarza: IN VIRTVTE ET FORTVNA (w sile i szczęściu?). Ten, który jest w oferowanym druku znajduje się też na poloniku z 1562 roku. Tenże Guillame Rovillivm wydał w Lyonie w 1562 roku dzieło Stanisława Hozjusza Confessio Catholicae Fidei Christiana : Vel Potivs Explicatio quaedam confessionis a patribus factae in Synodo Prouinciali, quae habita est Petrikouiae . (druk ten ma w zbiorach Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie).

Miejsce wydania: Lyon 1571.


Biblioteka w Zurychu, która ma w zbiorach to wydanie podaje, że ich egzemplarz liczy: 420 stron i 28 nieliczbowanych kart – może mają destrukt, gdyż nasz oferowany egzemplarz ma 420 stron i nieliczbowanych 37 kart. Łacina.

Druk ciekawy typograficznie – wiele drzeworytowych inicjałów (kilkadziesiąt małych i średnich) i ozdobników. Widać w nich wysokiej klasy mistrza sztycharza – wskazuje na to ilość detali, które musiał wyryć w drewnianym klocku – a średnie inicjały mają wymiar ok. 1,7 x 1,7 cm, zaś małe zaledwie 1 x 1 cm. Mimo tak małej przestrzeni – widzimy tam postaci, a nawet całe sceny.

Egzemplarz tego wydania (bez tylnej okładki) oferowany w USA został wyceniony na kwotę 534 dolarów USA (ok. 2000 zł), wydanie młodsze – destrukt z brakiem kilku kart z 1578 roku wyceniono na 250 euro (ok. 1100 zł) (antykwariat z Paryża), wydanie jeszcze młodsze – z 1584 roku wyceniono na 323 funty (około 1610 zł) (antykwariat Niemcy).


Drugi druk jest z 1570 roku:

Rubricae sive Summae capitulorum iuris canonici…

Autor: Thomas Naogeorgus , Straubingensis (także: KIRCHMAIER Thomas)
Thomas Naogeorgus , Straubingensis (bo urodził się w Straubingu w Bawarii w 1508 roku, zmarł w 1563 r. ) był dramaturgiem i poetą , protestanckim teologiem, kaznodzieją i pamflecistą niemieckiego renesansu. Ciekawostką jest to, że w 1562 roku obwinił czarownice za wielką burzę gradową i zażądał dla nich surowej kary. Sprzeciwili mu się wtedy w kazaniach inni pastorzy. Zmarł na zarazę jako pastor w Wiesloch.


Miejsce wydania: Lugduni (Lyon) 1570.


Wydawca: Gul. Rouillium ( Guillaume Rovillivm ) – jak wyżej druk z 1571 roku – z takim samym sygnetem drukarskim.


Druk liczy 272 strony. Dalej są 3 czyste karty – dwie z zapiskami z epoki (mało czytelne). Wydanie o rok młodsze – z 1571 roku jest bliźniaczo podobne – skany można zobaczyć w Bayerische Staatsbibliothek – różni się jedynie datą na stronie tytułowej. Druk ubogi typograficznie – bez inicjałów i ozdobników.


Wydanie z 1588 roku wyceniono na 450 euro (ok. 2000 zł) (antykwariat we Francji),

Stan obu druków – dobry/bardzo dobry jak na datę wydania.