Karta z Biblii z ok. 1250 r. (A2)

Wycena 1.800 zł. Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

Tego typu modlitewniki, brewiarze, Biblie czy innego rodzaju pergaminowe rękopisy trafiały na nasze ziemie ze skryptoriów zachodniej Europy najczęściej jako dary dla dostojników, szlachty czy ważnych postaci…

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Tak w średniowieczu powstawały książki rękopiśmienne… Fragment jednej z nich mogą Państwo nabyć za niewielkie pieniądze… Gwarantowana trwałość takiej karty to kolejne kilkaset lat…

Niezwykle rzadki ślad dawnego średniowiecznego skryptorium. Dobra lokata kapitału i gwarancja autentyczności w zalewie chińskich podróbek…(pojawiają się już niestety także doskonałe kopie „średniowiecznych” rękopisów – wykonane współcześnie w Azji – pamiątki, niczym papirusowe egipskie zwoje). W przypadku naszej oferty gwarantujemy autentyczność i datowanie.

Nabywca z kartą otrzyma opis sporządzony przez naukowca – na odwrocie opisu jest skan obu stron karty – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego rękopisu.

Charakterystyka rękopisu z XIII wieku sporządzona przez dr hab.


Karta pergaminowa zawierająca fragment Biblii, pochodzi z połowy XIII wieku, z Francji. Tekst łaciński napisany pismem wczesnogotyckim na wytwornym, eleganckim pergaminie zwanym welinem. Książka miała podręczny format (wymiary karty: 16,3 x 12,7 cm), służyła osobistej modlitwie, była przedmiotem luksusowym. W tekście znajduje się fragment Starego Testamentu, jest to Druga Księga Kronik (tzw. Paralipomenon), rozdziały 25 i 26.

Rękopis zawiera ozdobne inicjały – napisany niebieskim atramentem –na pierwszej stronie inicjał „U”, a na odwrociu inicjał „O” napisany czerwonym atramentem. Dekorację uzupełnia bordiura narysowana czerwonym i niebieskim atramentem. Poniżej odczyt i tłumaczenie fragmentu rozpoczynającego się od inicjału „U” (osiem wersów) – jest to fragment rozdziału 25 z II Księgi Kronik. (W średniowieczu często zamiast litery „v” wpisywano „u” i na odwrót. Taka sytuacja widoczna jest w tym tekście.)


Viginti quinque annorum erat Ama-
-sias regnare cepisset et XXX an-
-nis regnavit in Ierusalem. Nomen matre eius
Ioiaden de Ierusalem. Fecitque bonum in
conspectu Domini. Verum(p) tamen non in corde per-
-fecto. Cumque roboratum sibi videret im-
-perium iugulavit servos qui occide-
-rant regem patrem suum…
Tłumaczenie:
Dwadzieścia pięć lat miał Amazjasz, gdy objął
panowanie, a panował 30 lat w Jerozolimie. Imię matki
jego było Jojada z Jerozolimy. Czynił to co jest dobre
w oczach Pana, ale nie szczerym sercem. Gdy umocnił
swą władzę, zabił tych spośród sług, którzy zabili jego
ojca króla…