Karta z Biblii z ok. 1260 r. (A4)

Wycena 1.900 zł. Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

Tego typu modlitewniki, brewiarze, Biblie czy innego rodzaju pergaminowe rękopisy trafiały na nasze ziemie ze skryptoriów zachodniej Europy najczęściej jako dary dla dostojników, szlachty czy ważnych postaci…

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Tak w średniowieczu powstawały książki rękopiśmienne… Fragment jednej z nich mogą Państwo nabyć za niewielkie pieniądze… Gwarantowana trwałość takiej karty to kolejne kilkaset lat…

Niezwykle rzadki ślad dawnego średniowiecznego skryptorium. Dobra lokata kapitału i gwarancja autentyczności w zalewie chińskich podróbek…(pojawiają się już niestety także doskonałe kopie „średniowiecznych” rękopisów – wykonane współcześnie w Azji – pamiątki, niczym papirusowe egipskie zwoje). W przypadku naszej oferty gwarantujemy autentyczność i datowanie.

Nabywca z kartą otrzyma opis sporządzony przez naukowca – na odwrocie opisu jest skan obu stron karty – w skali 1:1, co uniemożliwia użycie tej pisemnej analizy do np. sprzedaży innego rękopisu.

Charakterystyka rękopisu z XIII wieku sporządzona przez dr hab.


Karta pergaminowa zawierająca fragment Biblii, pochodzi z ok. 1260 r.,
z Anglii. Tekst łaciński napisany pismem wczesnogotyckim na wytwornym, eleganckim pergaminie zwanym welinem. Książka miała podręczny format (wymiary karty: 19,5 x 14 cm), służyła osobistej modlitwie, była przedmiotem luksusowym.


W tekście znajduje się fragment Starego Testamentu, jest to Księga Ezdreasza, rozdziały 4,5,6. Rękopis zawiera ozdobne inicjały napisane niebieskim atramentem–na pierwszej stronie są widoczne inicjały „P” i „T”, a na odwrociu inicjał „I”. Poniżej odczyt i tłumaczenie fragmentu rozpoczynającego się od inicjału „T” (sześć wersów) – jest to początek rozdziału 6 z Księgi Ezdreasza.


Tunc Darius rex precepit et recensuerunt in biblio-
-techa librorum qui erant repositum in Babylone
Et inventum est in Hecbathanus, quod est castrum in Medana
provincia volumen unum talis que
scriptus in eo errat commentarius
Anno primo reges Persarum Cyrus rex decrevit ut
Domus Dei que est in Jerusalem edificatur…

Tłumaczenie:
Wtedy król Dariusz kazał szukać w bibliotece w
Babilonie, w której przechowuje się też skarby. I
znaleziono w Ekbatana, zamku w prowincji Medana (tj.
Media), pewien wolumin (zwój), w którym było
napisane:
W roku pierwszym panowania króla Persów Cyrusa,
ten król wydał taki rozkaz – sprawa Domu Bożego,
który jest zbudowany w Jerozolimie…