Kronika Śląska. Schlesische Chronik. Breslau / Wrocław 1847

Wycena 104 x 20 zł/ 1 numer = 2.080 zł (nie sprzedajemy pojedynczych numerów).

Chcesz kupić? Zaproponuj swoją cenę: a@e-cymelia.pl

Kupujący otrzyma imienną fakturę – świadectwo, że jest to jego własność, że wszedł w posiadanie tak unikatowego zabytku legalnie oraz, że należne podatki zostały opłacone (nie musi płacić podatku pcc  – od zakupu rzeczy używanej powyżej 1000 zł).

Schlesische Chronik. Organ fur das Gesammt-Interesse der Provinz. Breslau 1847.

104 numery, 424 strony. 90% to wiadomości o Śląsku – opisy wydarzeń, korespondencja z miast (Glogau, Schweidnitz, Hirschberg i inne) itp. Oprawa płótno i marmurek – stylizowana na starą, wyklejki z papieru czerpanego. Kronika Śląska była dodatkiem do gazety Breslauer Zeitung, wychodziła dwa razy w tygodniu.