Księga rękopiśmienna w języku GEEZ na skórze – modlitewnik? Wybór ewangelii z Biblii? XVIII wiek.

Księga rękopiśmienna – modlitewnik? Wybór ewangelii z Biblii? XVIII wiek. Dobry stan zachowania. Księga oprawiona w deski – naprawiane w XX wieku. 100 kart skórzanych (skóra kozy lub gazeli) – w tym 5 malowanych ikon (kolor jest trochę bardziej stonowany niż na fotografiach). Wymiary księgi ok. 13,5 x 8 x 6 cm.