XVI wiek Papiernia Szarffenbergów (Scharffenbergów) Kraków

Papier z papierni Szarffenbergów (Scharffenbergów) (znak wodny: Kozioł wyskakujący z trzech pagórków).

Szarffenbergowie na pocz. XVI w. ze śląskiego Lubomierza (Liebenthal) przybyli do Krakowa: Marek Sz. otworzył księgarnię, z później miał też dwie papiernie (w podkrakowskich wówczas wsiach Balice i na Prądniku). Scharffenbergowie uzyskali w 1554 roku od cesarza Karola V szlachectwo i zaczęli używać znaku herbowego; kozła wyskakującego zza trzech gór – zobacz znak wodny. Stąd papier można datować na II połowę XVI w.

O zasługach tego rodu dla polskiej kultury znajdą Państwo informacje w każdej encyklopedii.

Eksponat zainteresuje miłośników dziejów drukarstwa i papiernictwa polskiego.