Druk z 1587 roku z biblioteki Jana Leonicena – medyka Akademii Zamojskiej.

Starannie wpisana na stronie 4 proweniencja wskazuje, że starodruk należał do pochodzącego ze znakomitej włoskiej rodziny o lekarskich tradycjach, wybitnego chirurga-anatoma Jana Leonicena. Przyjechał z Padwy do Zamościa na zaproszenie Jana Zamojskiego i tworzył katedrę anatomii na Akademii Zamojskiej.

Czytaj dalej „Druk z 1587 roku z biblioteki Jana Leonicena – medyka Akademii Zamojskiej.”

Zmiany w firmie

Od 1 stycznia 2022 roku właścicielem Antykwariatu e-cymelia.pl został Bogusław Mykietów. Poprzednia właścicielka – Beata Mykietów (żona Bogusława) w 2021 roku otrzymała, odpowiadającą jej wysokim kwalifikacjom, propozycję pracy w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze. Zajmuje się tam m.in. kwerendami genealogicznymi i rozczytywaniem starych dokumentów.

Dane do kontaktu, zarówno telefon oraz e-mail, pozostaje bez zmian. Preferujemy jednak kontakt poprzez e-mail. Rozmowy telefoniczne często odbywają się w czasie wyjazdów do klientów czy na giełdy staroci i może się zdarzyć, że umknie nam jakiś ważny temat. Napisany do nas e-mail na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi.

Informacje o kwalifikacjach Bogusława Mykietowa – filologa, regionalisty, kolekcjonera i historyka znajdują się na jego stronie: http://mykietow.pl/o-mnie/

Witamy

Zapraszamy do zakupów w mojej firmie.

Moje rzetelne wykształcenie filologiczne i wieloletnie doświadczenie oraz grono współpracujących ze mną hobbystów, kolekcjonerów i naukowców jest gwarantem fachowego sprawdzenia oryginalności i opisu sprzedawanych eksponatów.

Beata Mykietów

Zielona Góra, 1 grudnia 2017 roku.