Biblia dla dzieci z 1767 roku z renesansowymi drzeworytami z 1563 roku

Wstęp do opisywanego dzieła znajdą Państwo we wpisie blogowym: Biblia dla dzieci z 1767 roku z renesansowymi drzeworytami z 1563 r.

Dzieło funkcjonuje na rynku antykwarycznym jako: Christoph Heinrich Kratzenstein: Kinder- und Bilder-Bibel das ist: Auszug Biblischer Historien…. Erfurt 1767, ale zawiera kilka części z odrębnymi kartami tytułowymi.

Opis oferowanego egzemplarza:

Oprawa skórzana podniszczona, tył oprawy zachowany we fragmencie. Część kart ma przedarcia i fragmentaryczne ubytki np. rogów, ślady zacieków co nie dziwi, zważywszy jak często książka była używana. Jest to nawet dla wielu kolekcjonerów zaleta – patyna czasu. W taki też sposób trzeba przyjrzeć się odbitkom z klocków, które wydawca zakupił, a które wtedy miały już ponad 200 lat i widać na nich ślady zużycia drewnianej przecież matrycy.

I. Der Kinder- und Bilder-Bibel, oder Auszug Biblischer Historien…. Tu brak początku – druk zaczyna się od strony 3 (rycina numer 2), pierwsze karty są najbardziej sfatygowane. Ta część ma 105 rycin – od ryciny numer 2 (strona 3) do 106 (strona 215). Dalej znajduje się Register liczący 5 nieliczbowanych stron. Na ostatniej widzimy drzeworytowego aniołka.

Na stronie numer 27 (rycina 14 poniżej) widzimy tzw. drabinę Jakuba – wielu badaczy zjawisk niezwykłych w tym obrazowaniu odnajduje dowód na kontakty z nieziemskimi istotami.

Na s. 167 (rycina 83 poniżej) znajduje się mapa świata – tak jak sobie ją wyobrażano w starożytności; tylko trzy kontynenty: Europa, Azja i Afryka.

Na stronie 211 (rycina 104 poniżej) widzimy datę wykonania ryciny – rok 1563 i sygnaturę sztycharza.

II. Kinder- und Bilder-Bibel Zweyter Theil, oder Auszug Biblischer Historien des neuen Testaments… ta część jest prawie kompletna (brak 1 karty s. 3-4)– karta tytułowa, przedmowa z 1738 roku, i dalej 120 stron z 42 rycinami. Przed stroną numer 1 rycina z herbem Saksonii w lewym górnym rogu.

III. Die Geschichte desbittern Leidens und Sterbns Jesu Christi… ta część jest kompletna: karta tytułowa (s. 121) i dalej do s. 172. – 7 rycin w zupełnie innej stylistce niż poprzednie – na pewno innego artysty rytownika.

IV. Historie von letzten gantzlichen Zerstorung der Stadt Jerusalem…ta część jest kompletna – od karty tytułowej (s. 173) do s. 184. – w tym 2 ryciny.

V. Die Apostel-Geschichte… ta część ma wiele braków – zaczyna się kartą tytułową (s. 185) i biegnie do s. 250 z ubytkami a dalej są już fragmenty kart. Tu zachowanych jest 7 rycin (kilka z ubytkami).

Podsumowując: oferujemy starodruk z ponad 150 sztychami za niewygórowaną kwotę. Znakomita większość rycin pochodzi z ok. 1563 roku i została wykonana przez wysokiej klasy renesansowego drzeworytnika.


Bogusław Mykietów, e-mail: a@e-cymelia.pl