Zmiany w firmie

Od 1 stycznia 2022 roku właścicielem Antykwariatu e-cymelia.pl został Bogusław Mykietów. Poprzednia właścicielka – Beata Mykietów (żona Bogusława) w 2021 roku otrzymała, odpowiadającą jej wysokim kwalifikacjom, propozycję pracy w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze. Zajmuje się tam m.in. kwerendami genealogicznymi i rozczytywaniem starych dokumentów.

Dane do kontaktu, zarówno telefon oraz e-mail, pozostaje bez zmian. Preferujemy jednak kontakt poprzez e-mail. Rozmowy telefoniczne często odbywają się w czasie wyjazdów do klientów czy na giełdy staroci i może się zdarzyć, że umknie nam jakiś ważny temat. Napisany do nas e-mail na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi.

Informacje o kwalifikacjach Bogusława Mykietowa – filologa, regionalisty, kolekcjonera i historyka znajdują się na jego stronie: http://mykietow.pl/o-mnie/