Druk z 1587 roku z biblioteki Jana Leonicena – medyka Akademii Zamojskiej.

Starannie wpisana na stronie 4 proweniencja wskazuje, że starodruk należał do pochodzącego ze znakomitej włoskiej rodziny o lekarskich tradycjach, wybitnego chirurga-anatoma Jana Leonicena. Przyjechał z Padwy do Zamościa na zaproszenie Jana Zamojskiego i tworzył katedrę anatomii na Akademii Zamojskiej.

Oferowany starodruk nie bez powodu znalazł się w bibliotece Leonicena. Jego autorem jest Franciszek Valles (1524-1592) – hiszpański lekarz i filozof, który jako pierwszy prowadził zajęcia praktyczne ze zwłokami i dlatego uważany jest za twórcę anatomii patologicznej.

De iis, quae scripta sunt physice in libris sacris, siue De sacra philosophia to traktat o wiedzy naukowej (medycynie) zawartej w Biblii. Dzieło bardzo popularne w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech stanowiło punkt zwrotny w interpretacji Biblii.

Opis starodruku: 1587 Druk z biblioteki Jana Leonicena – medyka Akademii Zamojskiej.