„Na próżno żyje, kto nikomu nie przynosi pożytku”. Starodruk z superekslibrisem sekretarza króla Zygmunta III i opata bledzewskiego Stanisława Dembińskiego herbu Rawicz.

Stanisław Dembiński herbu Rawicz (1571-1641) był związany z Krakowem i Bledzewem. O tej sfatygowanej, ale bardzo ciekawej pozycji z jego biblioteki napisałem tu: 1597 Druk z biblioteki Stanisława Dembińskiego herbu Rawicz (1571-1641) – sekretarza króla Zygmunta III i opata bledzewskiego.